Skip to main content

GYIK

A BME Felvételi Osztály és Ügyfélszolgálat munkatársaihoz a felveteli@bme.hu címre érkezett leggyakoribb kérdéseket és ezekre adható válaszokat összegeztük az alábbiakban.

Mi a teendőm, ha az e-felvételi rendszer használatával kapcsolatos kérdésem, problémám adódik?
(Például: dokumentumfeltöltési probléma, a meghirdetett képzéseknél megadott választható tantárgyat nem tudom kiválasztani stb.)

Kérdésével keresse az Oktatási Hivatalt, az e-felvételi rendszert ők üzemeltetik.

Amennyiben további kérdése merül fel, elérhetőségeket az alábbi linken talál.
https://www.felvi.hu/felveteli/felveteli_segitseg/ugyfelszolgalat

Mi a teendőm, ha eltérő információt találok a felvi.hu oldalon és a Műegyetem honlapján?

A felvétel eljárással kapcsolatban minden esetben a felvi.hu oldalon található információk a mérvadóak. Az Oktatási Hivatal a felvi.hu oldalon közzétett feltételek szerint fogja kiszámítani a felvételi pontszámokat.

Hol tájékozódhatok a dokumentumfeltöltésről és a határidőkről?

A dokumentumok feltöltéséről és a határidőkről az alábbi linken talál részletes leírást.
https://www.felvi.hu/felveteli/jelentkezes/felveteli_tajekoztato/FFT_2024A/dokumentumok

A tanulmányi és érettségi pontok számítása, valamint az e-felvételi rendszer üzemeltetése az Oktatási Hivatal hatásköre.

Amennyiben további kérdése merül fel, elérhetőségeket az alábbi linken talál.
https://www.felvi.hu/felveteli/felveteli_segitseg/ugyfelszolgalat

5 évnél régebbi érettségi vizsgával / külföldi érettségi vizsgával rendelkezem, ám nincsenek az érettségi pontok számításához szükséges megfelelő szintű érettségi vizsgatantárgyaim. Mi a teendőm, ha ez a probléma engem is érint a felvételi során?

Az emelt szintű érettségi követelmény teljesítéséhez a felsőoktatási felvételi szakmai vizsga (FFSZV) áll rendelkezésre. A FFSZV egy olyan, a felsőoktatási intézmény által szervezett vizsga, amellyel a felsőoktatásba jelentkező a felvételi eljárás részeként teljesítheti a felvételi követelményként vagy a jelentkezés feltételeként meghatározott emelt szintű tantárgyi érettségi vizsgakövetelményt.

Az FFSZV-ről részletesen az alábbi linken tájékozódhat.
https://www.felvi.hu/felveteli/jelentkezes/felveteli_tajekoztato/FFT_2024A/pontszamitas/ffszv

Amennyiben sikeresen (legalább 25%-osra) teljesíti az FFSZV-t, akkor egyrészt teljesíti az emelt szintű érettségi követelményt, másrészt az emelt szintű érettségi alapján intézményi pontot is kaphat.

Ha legalább 25%-os, de 40%-nál kevesebb az FFSZV eredménye, akkor 20, ha legalább 40%-os, akkor 60 intézményi pontot szerezhet.

FFSZV-t tenni csak közismereti tantárgyakból lehet. A közismereti tárgyak listáját az alábbi linken éri el.
https://www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi/kozismereti_vizsgatargyak_2024tol

A vizsgatárgy kiválasztásánál ügyeljen rá, hogy a preferált felsőoktatási képzésen milyen két érettségi vizsgatárgy eredményéből lehet érettségi pontot számolni.

Hol tájékozódhatok a BME aktuálisan meghirdetett képzéseiről?

A BME aktuálisan meghirdetett képzéseiről az alábbi oldalon tájékozódhat.

https://www.felvi.hu/felveteli/meghirdetett_kepzesek/24A/!FFT_megjelenito/intezmenyek/7/kepzesek

Első lépésben válassza ki a releváns műegyetemi kart, majd képzési szintet. Ezt követően eléri a meghirdetett képzések listáját.

A konkrét, preferált képzés kiválasztása után az „Érettségi pontot adó tárgyak” alatt találja a sikeres felvételihez szükséges információkat.

A „Tanulmányi pontok” alatt találja a pontszámításnál figyelembe vehető tárgyak listáit, mind a legalább 2 évig tanult 5. tárgy mind pedig az ötödik választható érettségi tantárgy tekintetében.

Szeretnék egy ötödik, választható tárgyat is beszámíttatni az érettségi vagy tanulmányi ponthoz a felvételi eljárás során. Hol tájékozódhatok erről bővebben?

A pontszámításról részletes és átfogó leírást a felvi.hu oldalon az alábbi linken talál.
https://www.felvi.hu/felveteli/jelentkezes/felveteli_tajekoztato/FFT_2024A/pontszamitas

A BME meghirdetett képzéseit kari bontásban az alábbi linken éri el.
https://www.felvi.hu/felveteli/meghirdetett_kepzesek/24A/!FFT_megjelenito/intezmenyek/7/kepzesek

Első lépésben válassza ki a releváns műegyetemi kart, majd képzési szintet. Ezt követően eléri a meghirdetett képzések listáját.

A konkrét, preferált képzés kiválasztása után a „Tanulmányi pontok” rész alatt találja a pontszámításnál figyelembe vehető tantárgyak listáját. Ez lehet egy legalább két évig tanult 5. tantárgy, valamint egy 5. választható érettségi vizsgatantárgy is.

Hol tájékozódhatok arról, hogy az egyes meghirdetett felsőoktatási képzésekhez mely tantárgyakból szükséges érettségi vizsgát tenni és milyen szinten?

A pontszámításról részletes és átfogó leírást a felvi.hu oldalon az alábbi linken talál.
https://www.felvi.hu/felveteli/jelentkezes/felveteli_tajekoztato/FFT_2024A/pontszamitas

A BME meghirdetett képzéseit kari bontásban az alábbi linken éri el.
https://www.felvi.hu/felveteli/meghirdetett_kepzesek/24A/!FFT_megjelenito/intezmenyek/7/kepzesek

Első lépésben válassza ki a releváns műegyetemi kart, majd képzési szintet. Ezt követően eléri a meghirdetett képzések listáját.

A konkrét, preferált képzés kiválasztása után az „Érettségi pontot adó tárgyak” blokkra kattintva megtalálja, hogy az adott szakon milyen tantárgyak közül kerülhet ki az a két érettségi vizsgatárgy, amelynek százalékos eredményéből számolják az érettségi pontot. Itt talál információt arról is, hogy ezeket az érettségi vizsgatárgyakat milyen szinten szükséges teljesíteni.

Az elért eredmények alapján a rendszer a jelentkező számára legkedvezőbb módon számítja ki az előírt (a felsőoktatási intézmény által meghatározott) két érettségi tantárgyból a végleges érettségi pontot.

Az érettségi pont számításához figyelembe vett érettségi tárgyak közül a jelentkező szabadon kiválaszthatja, melyikből tesz emelt szintű érettségi vizsgát.

Emelt szintű érettségi vizsgáért csak abban az esetben járhat intézményi pont, amennyiben a rendszer ebből az érettségi vizsgatárgyból számolja a végleges érettségi pontot.

A „Tanulmányi pontok” alatt találja a pontszámításnál figyelembe vehető tárgyak listáit, mind a legalább 2 évig tanult 5. tárgy mind pedig az ötödik választható érettségi tantárgy tekintetében.

Hogyan veszik figyelembe a pontszámításnál az idegen nyelvű tudásomat? Milyen feltételekkel kaphatok pontot a nyelvtudásomért?

A BME meghirdetett képzéseit kari bontásban az alábbi linken éri el.
https://www.felvi.hu/felveteli/meghirdetett_kepzesek/24A/!FFT_megjelenito/intezmenyek/7/kepzesek

Első lépésben válassza ki a releváns műegyetemi kart, majd képzési szintet. Ezt követően eléri a meghirdetett képzések listáját.

A konkrét, preferált képzés kiválasztása után az „Intézményi pontok” blokkra kattintva megtalálja, hogy a különböző nyelvi kompetenciákért hány intézményi pont adható. A részletes leírások az „Érettségi, szakképesítés, középfokú tanulmányok”, valamint a „Nyelvtudás” csoportban olvashatók.

Az emelt szinten teljesített idegen nyelvi érettségiért két esetben járhat intézményi pont.

Amennyiben az érettségi pontot ezen tantárgy eredményéből számítják, és az érettségi eredménye legalább 25%, de kevesebb mint 40%, akkor 20 intézményi pont adható, amennyiben az érettségi vizsga eredménye legalább 40%-os, akkor 60 intézményi pont adható.

Amennyiben az érettségi pontot NEM ezen tantárgy eredményéből számítják, és az emelt szintű érettségi eredménye legalább 50%, valamint az adott nyelvből más jogcímen nem kap intézményi pontot, akkor 20 pont adható.

Idegen nyelvi tudásért ugyanazon nyelvből csak egy jogcímen adható intézményi pont, amelynek kiszámítása a jelentkező számára legkedvezőbb módon történik.

Több idegen nyelvből tett érettségi vizsga esetén nyelvenként adhatók intézményi pontok.

Szakképzési intézetben tettem érettségi vizsgát. Hogyan számítják ki számomra az érettségi pontokat?

A szakképzettségből, szakképesítésből számolható érettségi pontokról az alábbi linken talál részletes leírást.
https://www.felvi.hu/felveteli/jelentkezes/felveteli_tajekoztato/FFT_2024A/pontszamitas/szakkepzettsegbol

Ezen a meghivatkozott linken található egy olyan összeállítás, amelyből arról is tájékozódhat, mi számít szakirányú továbbtanulásnak.

Hol tájékozódhatok arról, hogy az eddigi munkatapasztalatomat figyelembe veszik-e és milyen módon a felvételi eljárás során?

A munkatapasztalat alapján adható intézményi pontokról és feltételekről, valamint a szükséges igazolás módjáról a BME Felvételi Szabályzatában az alábbi linken talál részletes leírást.
https://www.kth.bme.hu/document/2951/original/BME_FSZ_2017_elfogadott_mod_20231220_TS.pdf

Támpontként ajánljuk figyelmébe a szabályzat 14/D. §-át, valamint a 4.10. Munkatapasztalat melléklet tartalmát.

A szakirányú munkatapasztalatként elfogadott munkakörök és munkáltatói tevékenységi körök listáját megtalálja képzésenként a 4.11. táblázatban (215. oldal).

Milyen BME által szervezett kurzusokért, képzésekért, tanfolyamokért stb. jár intézményi plusz pont? Hány pont szerezhető?

A BME meghirdetett képzéseit kari bontásban az alábbi linken éri el.
https://www.felvi.hu/felveteli/meghirdetett_kepzesek/24A/!FFT_megjelenito/intezmenyek/7/kepzesek

Első lépésben válassza ki a releváns műegyetemi kart, majd képzési szintet. Ezt követően eléri a meghirdetett képzések listáját.

A konkrét, preferált képzés kiválasztása után az „Intézményi pontok” rész alatt találja az intézményi plusz pontokkal kapcsolatos információkat, ezen belül az „Intézmények által szervezett kurzus/képzés/tanfolyam stb.” pont alatt pedig az ezekért adható pontokat. A jogcímen belül nincs korlátozás.

Hol találok információt arról, hogy az egyes digitális kompetenciákért hány intézményi plusz pontot ad a Műegyetem a felvételi eljárás során?

A BME meghirdetett képzéseit kari bontásban az alábbi linken éri el:
https://www.felvi.hu/felveteli/meghirdetett_kepzesek/24A/!FFT_megjelenito/intezmenyek/7/kepzesek

Első lépésben válassza ki a releváns műegyetemi kart, majd képzési szintet. Ezt követően eléri a meghirdetett képzések listáját.

A konkrét, preferált képzés kiválasztása után az „Érettségi, szakképesítés, középfokú tanulmányok” pont alatt találja a felvételi pontszámításnál figyelembe vehető, digitális kompetenciákért adható intézményi plusz pontokkal kapcsolatos információkat.

Amennyiben a jelentkező több digitális kompetenciát igazoló irattal rendelkezik, akkor a legmagasabb pontszámot érő igazolás után ad az Egyetem intézményi pontot.

Hol találok információt arról, hogy az egyes hátrányos státuszokért hány intézmény plusz pontot ad a Műegyetem?

A BME meghirdetett képzéseit kari bontásban az alábbi linken éri el.
https://www.felvi.hu/felveteli/meghirdetett_kepzesek/24A/!FFT_megjelenito/intezmenyek/7/kepzesek

Első lépésben válassza ki a releváns műegyetemi kart, majd képzési szintet. Ezt követően eléri a meghirdetett képzések listáját.

A konkrét, preferált képzés kiválasztása utána az „Intézményi pontok” blokkon belül az „Esélyegyenlőség fogyatékosság, hátrányos helyzet stb.” pont alatt részletes leírást talál arról, hogy mennyi intézményi plusz pont adható az egyes hátrányos státuszok okán, ehhez milyen feltételeknek szükséges teljesülniük, illetve milyen módon kell mindezt igazolni. A benyújtott igazolásból egyértelműen ki kell derülnie, hogy az előzetesen megadott időszakban a hátrányos helyzet valóban fent állt.

Hol találok információt arról, hogy a külföldön folytatott középiskolai tanulmányokat, illetve a külföldön tett érettségi vizsgát hogyan veszik figyelembe a felvételi eljárás során?

A külföldön folytatott középiskolai tanulmányok és a külföldön megszerzett érettségi bizonyítvány elismeréséről, és ezen eredmények figyelembe vételéről a felvételi pontszámításban az alábbi linken talál részletes információkat.
https://www.felvi.hu/felveteli/jelentkezes/felveteli_tajekoztato/FFT_2024A/kulfoldi_vegzettsegek

A meghivatkozott oldal alján országonként is megtalálja a speciális tudnivalókat.

Hol találok információt arról, hogy a felsőoktatási szakképzésben megszerzett oklevelet, illetve a felsőfokú végzettséget hogyan veszik figyelembe a felvételi eljárás során?

A BME meghirdetett képzéseit kari bontásban az alábbi linken éri el.
https://www.felvi.hu/felveteli/meghirdetett_kepzesek/24A/!FFT_megjelenito/intezmenyek/7/kepzesek

Első lépésben válassza ki a releváns műegyetemi kart, majd képzési szintet. Ezt követően eléri a meghirdetett képzések listáját.

A konkrét, preferált képzés kiválasztása után az „Oklevélből történő pontszámítás” menüpont alatt találja a felsőoktatási szakképzésben megszerzett oklevél, illetve a felsőfokú végzettség beszámítására vonatkozó részletes leírást. Fontos információ, hogy nincs korlátozás az adható pont tekintetében sem a végzettség, sem pedig a minősítés szempontjából.

Hogyan zajlik a rajzi alkalmassági vizsga a BME-n? Hogyan veszik figyelembe a felvételi eljárásban és pontszámításkor a rajzi alkalmassági vizsga eredményeit?

Bizonyos műegyetemi képzések esetében a felvételi eljárás része a rajzi alkalmassági vizsga. A felméréssel kapcsolatban összegyűjtöttük azokat a linkeket, amelyeken a témával kapcsolatosan tájékozódhat.

BME Felvételi Szabályzat, 5. melléklet, 458. oldal
https://www.kth.bme.hu/document/2951/original/BME_FSZ_2017_elfogadott_mod_20231220_TS.pdf

Az előző év rajzi alkalmassági vizsgájának honlapja az alábbi linken érhető el.
https://epitesz.bme.hu/portfolio/2023-evi-rajzi-alkalmassagi-vizsga/

A BME Építészmérnöki Kar (BME ÉPK) Rajzi és Formaismereti Tanszéke minden évben tart rajzi alkalmassági vizsgafelkészítőt, amelyet minden érdeklődő figyelmébe ajánlunk. Az előkészítő tanfolyamról az alábbi linken tájékozódhat.
https://epitesz.bme.hu/portfolio/rajzi-es-alkalmassagi-vizsga-felveteli-elokeszito-tanfolyam-3/ 

A rajzi alkalmassági vizsgához kötött képzések esetében a jelentkezők automatikusan értesítést kapnak a felmérés időpontjáról. Mindez azt jelenti, hogy a felvi.hu-n keresztül történt jelentkezést követően már nem szükséges külön jelentkezni rajzi alkalmassági vizsgára.

A rajzi alkalmassági vizsga bizonyos műegyetemi képzések esetén a felvételi eljárás kötelező része, ezért nem jár érte plusz intézményi pont.

 

BME Központi Tanulmányi Hivatal – BME Rektori Kabinet Kommunikációs Igazgatóság