Skip to main content

Képzéstípusok

Alapszakok (BA/BSc/Bprof)

Az alapképzés karrierutad első szakasza, ahol az elméleti alapok után megtanítjuk azt is, hogyan kell a megszerzett ismereteket alkalmazni. Alapdiplomához jellemzően 210 kredit megszerzésére van szükség. Ez a mintatanterv szerint haladva hét félév alatt elérhető, de vannak ennél rövidebb és hosszabb alapképzéseink is. Már itt bekapcsolódhatsz ösztöndíj- és szakmai gyakorlati programokba akár a legismertebb vállalatoknál!

Ha a képzést sikeresen befejezed, megkapod a munkába álláshoz vagy továbbtanuláshoz szükséges tanúsítványt. Az alapképzésben az adott szakterület általános ismereteit sajátítod el. Érdemes elmélyíteni tudásod, az alapdiploma megszerzése után mesterképzésen (MA/MSc/MBA).

Mesterszakok (MA/MSc/MBA)

Mesterképzésen(MA/MSc/MBA) a szakterületed speciális ismereteit sajátítod el. Itt már jelentős a kisebb csoportos oktatás, az önálló hallgatói munka pedig sokszor kapcsolódik olyan projekthez vagy kutatáshoz, ahol a BME mellett partnervállalatok mindennapjaiba nyerhetsz bepillantást!

Mesterszakos tapasztalataid a munkaerőpiaci elhelyezkedésedet jelentősen megkönnyítik, tudásod még többet ér! A Műegyetem végzősei meghatározó szerepet játszanak hazánk gazdasági fejlődésében, értékes szakemberei lesznek nemzetközi vállalatoknak is. Ha szakterületed magasan kvalifikált szakértőjévé szeretnél válni, doktori képzésben folytathatod akadémiai pályád!

Mesterképzésre alapdiplomával jelentkezhetsz, akár a BME-n, akár más egyetemen szerezted meg azt! Számos szak közül választhatsz, átjárhatók az egyes alapképzésekre épülő mesterképzési témák is!  

Osztatlan képzés

Ez a képzés az 5 éves építész MSc szakon folyik. Célja olyan okleveles építészmérnökök képzése, akik képesek arra, hogy ellássák a település- és területrendezés, általában az épített környezet alakításának valamennyi építészeti és építési feladatát, elvégezzék épületek, épületegyüttesek építészeti- és szerkezettervezési feladatait. Megtervezzék, megszervezzék, irányítsák és ellenőrizzék az építési, épületfenntartási- és felújítási és műemlékvédelmi feladatokat. Képzettségüknek megfelelő elméleti, tudományos és oktatási tevékenységet folytassanak és ellássák az építésigazgatási és hatósági munkák irányítását.

Doktori képzések (PhD/DLA)

A Műegyetem az országban elsőként vezették be a szervezett doktori képzést (PhD fokozat), de művészeti doktori fokozatot is szerezhetsz (Doctor of Liberal Arts - DLA) az építészet önálló alkotó művelésében. Doktoriskoláink számos tudományterületen várnak, ahol nemzetközi együttműködések keretében a tudomány formálójává válsz, akár világszerte ismert, Nobel-díjas tudósok munkatársaként.

Szakirányú továbbképzések

Alapképzési tudásodra építve speciális ismereteket szerezhetsz valamennyi karunk kijelölt képzésein, amelyet ha sikeresen teljesítesz, tanúsító oklevelet szerzel! Szakirányú továbbképzési lehetőségeidről az általad választott karon érdeklődhetsz!

Egyetem- és karközi képzések

Különleges ismeretekre és értékes tudásra tehetsz szert az egyetemek vagy karok közreműködésével megvalósuló képzéseken, hiszen több kompetencia találkozik egy helyen! Jelenleg a Semmelweis Egyetemmel, a Szent István Egyetemmel és a Lyoni Egyetemmel is együtt dolgozunk, illeve a BME karai is kooperálnak egymással. A BME az EELISA  Szövetség egyedüli magyar tagja, ahol Európa 9 vezető egyetemével az egységes európai mérnökdiploma kiadásán is dolgozunk!

Felnőttképzés, felsőoktatási szakképzés, továbbképzés

A Műegyetem felnőttképzési, felsőoktatási szakképzési és szakmai továbbképzési feladatait a BME Mérnöktovábbképző Intézet látja el. Európában elsőként jött létre egyetemi keretek között működő továbbképző intézetként, azzal a céllal, hogy a BME szakembereinek tudását folyamatosan naprakészen tartsa és fejlessze. Oktatási tevékenysége keretében számos programot kínál hallgatóknak, oktatóknak, de azoknak a középiskolásoknak is, akik a mérnökszakma iránt érdeklődnek. Ellátja a BME, mint akkreditált felnőttképzési intézmény koordinációs, igazgatási és szolgáltatási feladatait. Aktív nemzetközi jelenlétével (IGIP; SEFI; IACEE; EIPOS; FEANI; EDEN szervezeti tagság) hozzájárul a BME nemzetköziesítéséhez.

Idegen nyelvű képzések magyar hallgatóknak

A Műegyetem a nemzetköziesítés erősítéseként több alap- és mesterképzését idegen nyelven (is) meghirdeti. Az angol vagy német nyelven elvégezhető képzések főként saját képzések, emellett van külföldi egyetemmel kooperációban megvalósuló német nyelvű képzése is a BME-nek. A magyar hallgatóknak nyújtott idegen nyelvű képzési lehetőségekről a felvi.bme.hu szakkeresőjében olvashatsz részleteket.

Idegen nyelvű kurzusok magyar hallgatóknak

A magyar nyelvű alap- és mesterképzésen résztvevő hallgatóknak lehetőségük van arra, hogy egy vagy több kurzust idegen nyelven végezzenek el. Az aktuálisan induló képzésekről a kari, tanszéki honlapokon, illetve a Neptun hallgatói rendszerben található bővebb információ.

Nemzetközi hallgatók számára kínált idegen nyelvű képzések

A nemzetközi hallgatóknak szóló műegyetemi képzési lehetőségekről egy dedikáltan nekik készült tájékoztató oldalon, a BME XPLORE portálon található bővebb információ.

Bővebb információ