Skip to main content
képzések szakkereső Alkalmazott matematikus MSc

Alkalmazott matematikus MSc

matematika
modellalkotás
problémamegoldás
algoritmusok
valószínűségszámítás
sztochasztikus folyamatok
matematikai statisztika
pénzügyi matematika
operációkutatás
optimalizálási algoritmusok
irányításelmélet
Képzési szint
Mesterképzés
Képzés munkarendje
nappali
Oktatás nyelve
magyar
angol
Képzési idő
4 félév
Képzés indulása
Február
Szeptember
Finanszírozási forma
Állami ösztöndíjas
Önköltséges
Önköltség összege
700 000 Ft/félév
Továbbtanulás lehetősége
PhD

A legmagasabb szintű, ráadásul a gyakorlatban is alkalmazható matematikai tudást kapsz.


Miért ezt a szakot válaszd?

Érdemes ezt a mesterszakot választanod, ha érdekelnek a matematika tudományának kézzel fogható, a gyakorlatban is hasznosítható területei. Az alkalmazott matematikus mesterképzésen olyan szakembereket képzünk, akik matematika tudományos eredményeit a gyakorlatban is alkalmazni tudják. Tudásukat, ismereteiket akadémiai pályán kutatóként, a felsőoktatásban oktatóként vagy akár a munkaerőpiacon a gazdasági szegmensben is kamatoztathatják.

Mi kell a sikeres felvételihez?

A mesterképzéshez szükséges feltételek: 

- feltétel nélkül elfogadott alapszak: matematika alapképzési szak 

- feltételekkel elfogadott alapszakok: valamennyi alapképzési szak természettudományi, műszaki, informatikai képzési területekről, valamint a gazdaságtudományok képzési terület közgazdasági képzési ágának gazdaságelemzés alapképzési szakja

Miről szól a képzés?

A képzés célja alkalmazott matematikusok képzése, akik tudományos kutatási szintet elérő szakmai felkészültségükkel magas szintű matematikai ismereteik és modellezési tapasztalataik birtokában képesek alkotó módon a gyakorlatban felmerülő matematikai problémák megoldására. 

Nyitottak szakterületük és a rokon területek új tudományos eredményeinek kritikus befogadására. Felkészültségük alapján képesek a gyakorlati problémák modellezésére, megoldására és a megoldások gyakorlati kivitelezésének irányítására.

Mit fogsz tanulni?

A mesterképzés elvégzése során az alábbi szakterületeket, témákat biztosan érinteni fogjátok: 

- Játékelmélet 

- Globális optimalizálás 

- Lineáris programozás 

- Sztochasztikus programozás 

- Irányításelmélet 

- Operációkutatási programrendszerek 

- Kombinatorikus optimalizálás 

- Markov-⁠folyamatok és martingálok 

- Sztochasztikus analízis 

- Többváltozós statisztika 

- Statisztika és információelmélet 

- Statisztikai programcsomagok 

- Határeloszlás-⁠ és nagy eltérés tételek 

- Pénzügyi folyamatok 

- Biztosításmatematika 

- Modellalkotás

Milyen szakmai kompetenciákkal fogsz gazdagodni?

A mesterképzés elvégzésével: 

- rendszerszinten ismerni fogod a matematika módszereit és összefüggéseit, jártas leszel az absztrakt matematikai gondolkodásban, a matematikai fogalomalkotásban 

- ismeri fogod az alkalmazott matematikai modellek megalkotásához és szimulálásához szükséges informatikai, számítástechnikai ismeretanyagot 

- képes leszel a matematika modern eredményeinek, összefüggéseinek magasszintű alkalmazására, 

- meglesz a tudásod a környező világban adódó jelenségek matematikai modelljeinek megalkotására, a modern matematika eredményeinek felhasználására a jelenségek megmagyarázása, leírása érdekében.

Milyen területek közül választhatsz?

A mesterképzés során az alábbi specializációk közül választhatsz: 

- Alkalmazott analízis (magyarul) 

- Operációkutatás (magyarul) 

- Pénzügy-matematika (angolul) 

- Sztochasztika (angolul)

Miből finanszírozd?

A képzésen államilag finanszírozott vagy önköltséges formában is részt vehetsz, utóbbi kifizetéséhez az egyetem ösztöndíjait igénybe veheted. Lehetőség van az önköltség csökkentésére, szociális támogatásra és rengeteg teljesítményalapú ösztöndíjas juttatás megszerzésére.

Nézz szét az egyetem kínálta ösztöndíjlehetőségek között! 

Ösztöndíj lehetőségek