Skip to main content
képzések szakkereső BIM szakmérnök

BIM szakmérnök

Tervezés
Kivitelezés
Üzemeltetés
Létesítmény-gazdálkodás
BIM
Építmény-informatika
Modellezés
Parametrikus tervezés
Képzési szint
Szakirányú továbbképzés
Képzés munkarendje
levelező
Oktatás nyelve
magyar
Képzési idő
3 félév
Képzés indulása
Szeptember
Finanszírozási forma
Önköltséges
Önköltség összege
500000/félév

A BIM szakmérnök szakirányú továbbképzés két féléves képzés, melyre a következő, legalább alapképzési (korábban főiskolai) szintű szakok valamelyikén szerzett végzettség birtokában lehet jelentkezni: gépészmérnöki, mechatronikai mérnöki, építészmérnöki, építőmérnöki, műszaki menedzser - gazdálkodási mérnök szakképzettséggel; vagy egyéb, legalább alapképzési szakon (korábban főiskolai szintű képzésben) szerzett végzettség esetén további feltétel a létesítménymérnöki mesterképzésben szerzett végzettség és szakképzettség. A korábban szerzett ismeretek, gyakorlatok beszámításáról a Kari Kreditátviteli Bizottság (KKB) dönt. A képzésen részt vevő hallgatónak a beszámítást az alátámasztó dokumentumokkal kérvényeznie kell a KKB-nál. A képzést végbizonyítvány zárja le, annak megszerzése feljogosítja a hallgatót a szakdolgozatának megvédésére és a záróvizsga letételére. Sikeres védés és záróvizsga után a végzettek BIM szakmérnök oklevelet szereznek.


Miért ezt a szakot válaszd?

Érdemes ezt a szakirányú továbbképzési szakot választanod, ha érdekel az építőipar és annak modern, digitális technológiai lehetőségei. Nyitott vagy egy új, ám innovációt, hatékonyságot és naprakész technológiákat fókuszba állító szemléletre, és megtanulnád annak gyakorlati alkalmazási lehetőségeit. Nagyszabású építkezési, kivitelezési projektekben lehetsz az a mérnök, aki halad a korral és képben van a terület digitalizációs lehetőségeivel.

Mi kell a sikeres felvételihez?

A képzésre a következő, legalább alapképzési (korábban főiskolai) szintű szakok valamelyikén szerzett végzettség birtokában lehet jelentkezni:
- gépészmérnöki,
- mechatronikai mérnöki,
- építészmérnöki,
- építőmérnöki,
- műszaki menedzser - gazdálkodási mérnök szakképzettséggel,
- vagy egyéb, legalább alapképzési szakon (korábban főiskolai szintű képzésben) szerzett végzettség esetén további feltétel a létesítménymérnöki mesterképzésben szerzett végzettség és szakképzettség.

Miről szól a képzés?

A szakirányú továbbképzés célja olyan mérnökök képzése, akik BIM rendszerek, folyamatok, alkalmazások és menedzsment területén korszerű mérnöki tudással rendelkeznek. Az alapismereteken, menedzsment ismereteken és modellezési képességeken túl alapvető ismereteket nyújtunk a jogi és hatósági kérdésekről, szakági együttműködési munkafolyamatokról és megoldásokról, valamint a BIM lehetséges gyakorlati alkalmazásairól.

Mit fogsz tanulni?

A képzés során az alábbi területeket biztosan érinteni fogjátok:
Építmény-információs alapismeretek, rendszerek
BIM menedzsment és alkalmazások
Jogi és hatósági ismeretek

Milyen szakmai kompetenciákkal fogsz gazdagodni?

A szakirányú továbbképzés elvégzése után:
- ismerni fogod az építmény-információs modellezés és menedzsment szemléletének alapvető építőmérnöki vonatkozásait,
- átlátod a BIM alkalmazási területeit, az építmény-információs rendszereket, menedzsment kérdéseket,
- ismerni fogod a BIM-es szaknyelvet,
- átfogó tudásod lesz a BIM alapú projektek kialakításáról a kezdeti fázisoktól a projektzárásig,
- ismerni fogod a megrendelői információs követelmények összeállításának menetét és tartalmát,
- tudni fogod, hogyan kell elkészíteni és mit tartalmaz a BIM végrehajtási terv,
- ismerni fogod a BIM projektek műszaki és szabályozási környezetét, a vonatkozó szabványokat.
- Képes leszel alapvető modellezési lépeseket alkalmazva építőmérnöki objektumok megalkotására, egyszerű parametrikus objektumokat létrehozására.
- A BIM-mel kapcsolatban ismerni fogod a szakági tervezés főbb alkalmazásait és technológiáit, tisztában leszel ennek feltételeivel, korlátaival, lehetőségeivel és a munkafolyamatokkal.
- Ismeri fogod a BIM alapú építéskivitelezést, műszaki előkészítést, ennek főbb alkalmazásait és technológiáit, feltételeit, korlátait, lehetőségét és munkafolyamatát.

Miből finanszírozd?

A képzésen önköltséges formában vehetsz részt.

Ösztöndíj lehetőségek