Skip to main content
képzések szakkereső Egészségügyi mérnök MSc

Egészségügyi mérnök MSc

orvosok és mérnökök együttműködését segítő képzés
orvostechnika
fiziológiai jelek értékelése
élettani rendszerek modellezése
adatelemzés
mesterséges intelligencia
bioinformatika
Képzési szint
Mesterképzés
Képzés munkarendje
nappali
Oktatás nyelve
magyar
Képzési idő
4 félév
Képzés indulása
Február
Szeptember
Ponthatár (legutóbbi)
70
Finanszírozási forma
Állami ösztöndíjas
Önköltséges
Továbbtanulás lehetősége
PhD

Tanulj meg orvosként "mérnökül" vagy mérnökökként "orvosul".


Miért ezt a szakot válaszd?

Érdemes ezt a mesterképzést választanod, ha műszaki vagy orvosi előképzettséggel érdekel a másik terület, az egészségügy technológiai oldala, az orvosi diagnosztikai lehetőségek műszaki, informatikai vagy éppen felhasználó oldali fejlesztése.

Mi kell a sikeres felvételihez?

- A mesterképzésre felvételt nyerni csak meglevő diploma birtokában lehet.
- A mesterképzésbe történő belépés előzményeként egyetlen szak sem vehető figyelembe teljes kreditérték beszámítással, mivel ezen a szakon jelenleg alapképzés nem folyik.
- Elsősorban az alábbi szakokon diplomát szerzettek jelentkezését várjuk: villamosmérnöki, biomérnöki, gépészmérnöki, szerkezetépítő-mérnöki, mérnökinformatikus, programtervező informatikus, gazdaságinformatikus, orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitikus, biológia, fizika, kémia (BSc) alapképzési szakok, valamint az orvos, fogorvos és gyógyszerész egységes, osztatlan mesterképzési szakok.
- A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a műszaki, az informatikai, az orvos- és egészségtudomány és a természettudomány képzési terület alapképzési szakjain, valamint az általános orvos, fogorvos és gyógyszerész osztatlan szakon diplomát szerzett jelentkezők a képzési programban meghatározott tantárgyakból legalább 30 kredittel (ebből összesen legalább 12 kredit vagy matematikából és fizikából vagy anatómiából, élettanból és biokémiából), más szakon diplomát szerzett jelentkezők szintén a képzési programban meghatározott tantárgyakból legalább 40 kredittel rendelkezzenek a korábbi tanulmányaikból.

Miről szól a képzés?

A mesterképzés célja olyan interdiszciplináris orvosi, biológiai, és mérnöki területek elméletét és gyakorlatát ismerő, valamint alkalmazói készséggel rendelkező szakemberek képzése, akik alaptudásukat kiegészítve az egészségügyi mérnöki tevékenységek rendkívül széles skáláján alkalmazhatók. Az egészségügyi mérnökök szakterületükön tervezési, kutatási-fejlesztési feladatok ellátására, egészségügyben alkalmazható műszaki fejlesztéseket végző interdiszciplináris csapatok (teamek) irányítására alkalmasak.

Mit fogsz tanulni?

A mesterképzés során az alábbi szakterületeket, témákat biztosan érinteni fogjátok:
matematika, fizika, anatómia, élettan, biofizika, molekuláris biológia, folyamatszabályozás, orvosbiológiai méréstechnika, műszaki és biológiai rendszerek elmélete, biomechanika, klinikai műszeres diagnosztika és terápia, orvosbiológiai számítógépes gyakorlatok, az orvosi kutatások etikai kérdései, mérnöki menedzsment, önálló munka, diplomatervezés, választható szakmai tantárgyak a diagnosztika, mesterséges intelligencia, adattudományok az orvosi informatika területén.

Milyen szakmai kompetenciákkal fogsz gazdagodni?

A mesterképzés elvégzésével szert tehetsz orvosi és mérnöki alapozó ismeretekre, mérnöketikai ismeretekre és orvosi informatikai alapismeretre, képes leszel műszaki és biológiai rendszerek modellezésére, analízisére.
Ez a szak megadja az együttműködéshez szükséges alapismereteket a mérnöki, természettudományos és orvosi alapdiplomával érkezőknek. A képzés fontos eleme, hogy az eltérő alapdiplomával érkezők több tantárgyban is közösen dolgoznak, így megszerzik a csoportmunkához szükséges kompetenciákat.

Milyen területek közül választhatsz?

A mesterképzésen nincs külön specializáció.

Miből finanszírozd?

A képzésen államilag finanszírozott vagy önköltséges formában is részt vehetsz, utóbbi kifizetéséhez az egyetem ösztöndíjait igénybe veheted. Lehetőség van az önköltség csökkentésére, szociális támogatásra és rengeteg teljesítményalapú ösztöndíjas juttatás megszerzésére.
Nézz szét az egyetem kínálta ösztöndíjlehetőségek között!

Ösztöndíj lehetőségek