Skip to main content
képzések szakkereső Fizikus MSc

Fizikus MSc

szilárdtestfizika
statisztikus fizika
nanofizika
kvantumrendszerek
komplex rendszerek
nanotechnológia
felületfizika
anyagtudomány
optika
magfizika
fúziós energiatermelés
orvosi képalkotás
sugárterápia
Képzési szint
Mesterképzés
Képzés munkarendje
nappali
Oktatás nyelve
magyar
Képzési idő
4 félév
Képzés indulása
Február
Szeptember
Ponthatár (legutóbbi)
70
Finanszírozási forma
Állami ösztöndíjas
Önköltséges
Önköltség összege
700 000 Ft/félév
Továbbtanulás lehetősége
PhD

Ha már megismerted a fizika révén a körülöttünk lévő világ jelenségeit, folytasd tovább az utad velünk, mélyítsd el tudásod, ismerj meg unikális szakterületeket a fizikán belül.


Miért ezt a szakot válaszd?

Érdemes ezt a mesterképzést választanod, ha már van egy szilárd fizikatudásod, a fizika révén már megismerted a körülöttünk lévő világ jelenségeit, és szeretnéd elmélyíteni, magasabb szintre emelni a tudásod.

Miről szól a képzés?

A képzés célja fizikusok képzése, akik tudományos szakemberekként széleskörű tudással rendelkeznek az alapvető természeti jelenségekben megnyilvánuló fizikai törvényszerűségek elméleti értelmezésében, ezek kísérleti tanulmányozásában. Képesek komplex folyamatok modellezésére, modern technológiákat alkalmazó berendezések és mérőeszközök fejlesztésére, ezek magas színvonalú üzemeltetésére, valamint ismerik az informatika és numerikus módszerek fizikai alkalmazási lehetőségeit.

Mit fogsz tanulni?

A mesterképzés során az alábbi szakterületeket, témákat biztosan érinteni fogjátok:
- Nanotechnológia és anyagtudomány
- Magfizika
- Részecskefizika
- Számítógépes szimulációk a fizikában
- Optikai tervezés
- Orvosi képalkotás
- Statisztikus fizika
- Fázisátalakulások
- Modern szilárdtestfizika
- Korszerű félvezető eszközök
- Mágnesség elmélete
- Mágneses rezonancia
- Szilárdtestek elektronszerkezete
- Sugárvédelem az orvosi fizikában
- Monte Carlo módszerek

Milyen szakmai kompetenciákkal fogsz gazdagodni?

Rendszerszinten és összefüggéseiben ismeri fogod a fizika főbb témaköreinek átfogó elméleti és gyakorlati ismeretanyagát. Képes leszel a természeti jelenségekben megnyilvánuló fizikai törvényszerűségek felismerésére, e jelenségek tudományos igényű kísérleti tanulmányozására és elméleti értelmezésére.

Milyen területek közül választhatsz?

A mesterképzésen az alábbi specializációk közül választhatsz:
- Kutatófizikus specializáció: angol nyelvű képzés, ahol mély ismereteket szerezhetsz a szilárdtestfizika, a statisztikus fizika, a nanofizika, illetve a kvantumrendszerek és komplex rendszerek fizikája témakörében.
- Nanotechnológia és anyagtudomány specializáció: angol nyelvű képzés, elsősorban a nanofizika, a felületfizika, az anyagtudomány és a félvezető-fizika elméletét és alkalmazásait sajátíthatod el.
- Optika és fotonika specializáció: a legkorszerűbb optikai méréstechnikai módszereit, az optikai berendezések komplex modellezését, tervezését és építését, valamint a lézerfizika legújabb eredményeit ismerheted meg.
- Nukleáris technika specializáció: a magfizika, reaktorfizika, termohidraulika, radioanalitika, nukleáris méréstechnika, nukleáris biztonság, az új generációs atomerőművek, a környezeti sugárvédelem, valamint a fúziós energiatermelés témakörében nyújt ismereteket.
- Orvosi fizika specializáció: a korszerű orvosi műszerek alkotó használatát és fejlesztését szolgáló ismereteket sajátíthatod el.

Miből finanszírozd?

A képzésen államilag finanszírozott vagy önköltséges formában is részt vehetsz, utóbbi kifizetéséhez az egyetem ösztöndíjait igénybe veheted. Lehetőség van az önköltség csökkentésére, szociális támogatásra és rengeteg teljesítményalapú ösztöndíjas juttatás megszerzésére.
Nézz szét az egyetem kínálta ösztöndíjlehetőségek között!

Ösztöndíj lehetőségek