Skip to main content
képzések szakkereső Fizikus-mérnök BSc

Fizikus-mérnök BSc

Fizika
Modern fizika
Nanotechnológia
Kvantumtechnológia
Anyagtudomány
Félvezetőtechnológia
Optika
Fotonika
Méréstechnika
Elektronika
Számítógépes tervezés
Számítógépes mérés
Számítógépes adatgyűjtés és adatfeldolgozás
Nukleáris technológia
Fenntartható energetika
Orvosi fizika
Adattudomány
Gépi tanulás
Mesterséges intelligencia
Képzési szint
Alapképzés
Képzés munkarendje
nappali
Oktatás nyelve
angol
Képzési idő
7 félév
Képzés indulása
Szeptember
Finanszírozási forma
Állami ösztöndíjas
Önköltség összege
325000 Ft/félév
Továbbtanulás lehetősége
MSc
PhD

Ezen a – Magyarországon először a BME-n indított – szakon olyan szakembereket képzünk, akik azonnal be tudnak kapcsolódni az innovatív kutató-fejlesztő munkába a nanotechnológia, kvantumtechnológia, anyagtudomány, félvezetőfizika, nukleáris technológia, fenntartható energetika, orvosi fizika, optika és fotonika, adattudomány és mesterséges intelligencia területén, akár nemzetközi környezetben is, angolul magabiztosan kommunikálva. A képzést a magyar és nemzetközi munkaerőpiac óriási érdeklődése motiválja. A képzés nyelve angol, a képzés kezdeti szemesztereiben magyar nyelvű segédanyagokat, konzultációs és számonkérési lehetőségeket, illetve angol szaknyelvi kurzusokat biztosítunk. A tanulmányok később folytathatók Fizikus, Alkalmazott matematikus, illetve számos mérnöki mesterképzésen.


Miért ezt a szakot válaszd?

Magyarországon először a BME indította el ezt a szakot, ahol olyan szakember válhat belőled, aki azonnal be tud kapcsolódni az innovatív kutató-fejlesztő munkába a nanotechnológia, a kvantumtechnológia, az anyagtudomány, a félvezetőfizika, a nukleáris technológia, a fenntartható energetika, az orvosi fizika, az optika és a fotonika, az adattudomány és a mesterséges intelligencia területén, akár nemzetközi környezetben is, angolul magabiztosan kommunikálva.
A képzés iránt óriási az érdeklődés a magyar és nemzetközi munkaerőpiacon. Ezzel a diplomával komoly ütőkártyákkal indulsz pályakezdőként is.

Mi kell a sikeres felvételihez?

Jól megalapozott fizika- és matematika tudásra van szükséged. Fontos, hogy középfokú szinten beszélj és érts angolul, mert a képzés is angol nyelven zajlik. Az angol nyelvvizsga ugyanakkor nem követelmény.

Miről szól a képzés?

A fizikus-mérnök alapszakon olyan ismereteket és természettudományos szemléletet sajátíthatsz el, amivel megérted a fizika törvényszerűségeit. A képzés során megismerheted a fizika vizsgálati módszereit, amelyeket később akár az iparban, a gazdasági és természettudományos adatelemzések során is alkalmazhatsz. Megismerhetsz új és fejlődő technológiákat, megtanulhatod, hogyan adaptáld ezeket viszonylag gyorsan, rövid idő alatt. Olyan tudáshoz juttatunk a képzés során, amellyel azonnal – és jó esélyekkel – elhelyezkedhetsz a munkaerőpiacon, vagy akár folytathatod a tanulmányaidat egyetemi mesterképzésen is.

Mit fogsz tanulni?

A képzési program olyan dinamikusan fejlődő területekre összpontosít, mint a kvantum- és a nanotechnológia, az intelligens anyagok, az adattudomány és a mesterséges intelligencia, a fotonika, illetve a fenntartható energetika és a nukleáris technológia.

A képzés nyelve angol, ám a képzés kezdeti szemesztereiben magyar nyelvű segédanyagokat, konzultációs és számonkérési lehetőségeket biztosítunk, illetve angol szaknyelvi kurzusokra is járhatsz. Ha úgy döntesz, hogy később folytatod a tanulmányaidat a fizikus, az alkalmazott matematikus, illetve számos mérnöki mesterképzés is nyitva áll előtted.

Az alábbi témákkal biztosan találkozol majd a képzés során: fizikai ismeretek (mechanika, elektrodinamika, optika, hőtan, statisztikus fizika, modern fizika, szilárdtestfizika), matematikai ismeretek (vektor- és mátrixalgebra, egy- és többváltozós kalkulus, valószínűségszámítás), számítógépes tervezés (CAD), műszaki kémia, elektronika, méréstechnika, mérésvezérlés, méréstervezés, programozás, numerikus algoritmusok.

Milyen szakmai kompetenciákkal fogsz gazdagodni?

Fizikus-mérnökként a megszerzett ismereteid és a természettudományos szemléleted birtokában képes leszel a modern fizika törvényszerűségeit és vizsgálati módszereit az ipar, a gazdaság és a természettudományos adatelemzés területén alkalmazni, a műszaki és technológiai innováció szolgálatába állítani. Felkészült leszel az új és fejlődő technológiák gyors megértésére és adaptálására.

Milyen területek közül választhatsz?

Háromféle specializáció közül választhatsz:
- Nanotechnológia és kvantumalkalmazások
- Nukleáris technológiák és fenntartható energetika
- Természettudományos adatelemzés

Miből finanszírozd?

A képzésen államilag finanszírozott vagy önköltséges formában is részt vehetsz, utóbbi kifizetéséhez az egyetem ösztöndíjait igénybe veheted. Lehetőség van az önköltség csökkentésére, szociális támogatásra és rengeteg teljesítményalapú ösztöndíjas juttatás megszerzésére. Nézz szét az egyetem kínálta ösztöndíjlehetőségek között! 

Nézz szét az egyetem kínálta ösztöndíjlehetőségek között!

Ösztöndíj lehetőségek