Skip to main content
képzések szakkereső Földmérő- és térinformatika mérnök MSc

Földmérő- és térinformatika mérnök MSc

Geodézia
Térinformatika
Földmérés
Térképészet
Távérzékelés
Digitális képfeldolgozás
Földtudomány
Képzési szint
Mesterképzés
Képzés munkarendje
nappali
Oktatás nyelve
magyar
angol
Képzési idő
3 félév
Képzés indulása
Szeptember
Ponthatár (legutóbbi)
78
Finanszírozási forma
Állami ösztöndíjas
Önköltség összege
500000/félév
Továbbtanulás lehetősége
PhD

A képzés küldetése olyan mérnökök képzése, akik átfogó tudással rendelkeznek a földmérés, geodézia és a térinformatika területén. Alkalmasak egyedi mérnöki létesítmények létrehozásához kapcsolódó geodéziai munkák és akár országos geodéziai alapmunkálatok megtervezésére, elkészítésére.
A specializáció elvégzése során a hallgatók megismerkednek bolygónk megfigyelésének és vizsgálatának geodéziai eszközeivel, ideértve a műholdas helymeghatározást és távérzékelést, a mobil térképezés eszközeit, az automatikus szenzorrendszerekkel végzett adatnyerés kérdéseit.
Megismertetjük hallgatóinkkal a geodéziai mérések feldolgozásához és az eredmények értékeléséhez kapcsolódó földtudományi alapokat és numerikus eljárásokat. Felkészítjük hallgatóinkat a kutató-fejlesztő mérnöki feladatok ellátására.


Miért ezt a szakot válaszd?

Érdemes ezt a mesterszakot választanod, ha olyan mérnök szeretnél lenni, aki átfogó tudással rendelkezik a földmérés, a geodézia és a térinformatika területén. Olyan tudással vértezünk fel, amellyel képes leszel megtervezni és előkészíteni az egyedi mérnöki létesítmények létrehozásához kapcsolódó geodéziai feladatokat vagy akár országos geodéziai alapmunkálatokat. Megismered majd azokat a földtudományi alapokat és numerikus eljárásokat, amelyek a geodéziai mérések feldolgozásához és az eredmények értékeléséhez szükségesek.
A képzés részeként megismerkedhetsz bolygónk megfigyeléséhez és vizsgálatához nélkülözhetetlen geodéziai eszközökkel, a műholdas helymeghatározás és távérzékelés fogalmával, a mobil térképezés berendezéseivel, továbbá az automatikus szenzorrendszerek segítségével végzett adatnyerés területével.
A mesterképzés után pedig meglesz a tudásod ahhoz, hogy az iparban vállalj mérnöki munkát, de dönthetsz úgyis, hogy kutatóként folytatod a karriered.

Miről szól a képzés?

A képzés célja földmérő- és térinformatikai mérnökök képzése, akik megfelelő gyakorlat után képesek az építőmérnöki létesítményekkel kapcsolatos földmérő- és térinformatikai mérnöki feladatok, valamint műszaki fejlesztési, kutatási, irányítási, projektmenedzseri feladatok önálló ellátására, továbbá bonyolult és speciális mérnöki létesítmények geodéziai feladatainak, valamint egyéb földmérési, térképészeti, földmegfigyelési és térinformatikai feladatok tervezésére és szakértésére. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására.

Mit fogsz tanulni?

A mérnöki mesterképzés során az alábbi részterületeken szerezhetsz mélyebb ismereteket:
- természettudományok, azon belül főként matematikai ismeretek (ide kapcsolódó kurzusok: Építőmérnöki matematika; Fizika laboratórium építőmérnököknek; Numerikus módszerek)
- gazdasági és humán ismeretek (ide kapcsolódó kurzusok: Számvitel, kontrolling; Vállalati pénzügyek; Mérnöketika)
- földmérő és térinformatikai mérnöki szakmai ismeretek (ide kapcsolódó kurzusok: GNSS elmélete és alkalmazása; Alkalmazott térinformatika; Térképező technológiák; Geodéziai automatizálás)

Milyen szakmai kompetenciákkal fogsz gazdagodni?

A mesterképzés elvégzésével olyan mérnök leszel, aki ismeri a helymeghatározási módszerek és a térbeli adatgyűjtési és távérzékelési módszerek eljárásait, ezek elméleti hátterét, alkalmazási korlátait. Tisztában leszel a Föld megfigyelésének geodéziai eszközeivel és adatfeldolgozási módszereivel is.
Felismered és meg is érted a földmérés és térinformatika területén felmerülő problémákat, te leszel az, aki szakértői véleményt fogalmaz meg az adott dilemmára, levonja a következtetéseket, és képes kidolgozni a megoldási stratégiákat.
Képben leszel a szakma gyakorlásához szükséges jogszabályokkal, ismerni fogod az információs és kommunikációs technológiákat, az ide vonatkozó eljárásokat, modelleket, és ezeket a gyakorlatban is alkalmazni tudod majd
Meglesz az alapvető tudásod a tervezési, az építési, a fenntartási, az üzemeltetési, a vállalkozási, valamint a szakhatósági feladatok ellátásához.
Koordinálni és irányítani tudod majd a földméréssel, a földüggyel, a térképészettel vagy a térinformatikával kapcsolatos építési, fenntartási, üzemeltetési, vállalkozási és szakhatósági feladatokat.

Miből finanszírozd?

A képzésen államilag finanszírozott vagy önköltséges formában is részt vehetsz, utóbbi kifizetéséhez az egyetem ösztöndíjait igénybe veheted. Lehetőség van az önköltség csökkentésére, szociális támogatásra és rengeteg teljesítményalapú ösztöndíjas juttatás megszerzésére.
Nézz szét az egyetem kínálta ösztöndíjlehetőségek között!

Ösztöndíj lehetőségek