Skip to main content
képzések szakkereső Gazdaságinformatikus MSc

Gazdaságinformatikus MSc

vállalatirányítási rendszerek
vállalatgazdaságtan
üzleti intelligencia
gazdasági elemzés
adatbányászat
adattudomány
vezetői számvitel
kontrolling
Képzési szint
Mesterképzés
Képzés munkarendje
nappali
Oktatás nyelve
magyar
Képzési idő
4 félév
Képzés indulása
Február
Szeptember
Ponthatár (legutóbbi)
70
Finanszírozási forma
Állami ösztöndíjas
Önköltséges
Önköltség összege
500 000 Ft/félév
Továbbtanulás lehetősége
PhD

Olyan szakember lehetsz, aki egyszerre van otthon a gazdasági kérdésekben és az informatikai témákban, a munkájában pedig ezt a kettőt kapcsolja össze.


Miért ezt a szakot válaszd?

Érdemes ezt a szakot választanod, ha érdekel az informatika, ugyanakkor a gazdasági, vállalati elemzési kérdések, a cégeknél alkalmazott informatikai rendszerek.

Mi kell a sikeres felvételihez?

A mesterképzésbe történő belépés előzményeként, kreditpótlás nélkül elfogadott szak a gazdaságinformatikus alapképzési (BSc) szak.
Más alapszakon végzettek esetében a mesterfokú diplomához, a mintatantervben szereplő kreditek megszerzésén felül szükséges, hogy a hallgatónak a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási törvényben meghatározott – összevetése alapján elismerhető legyen legalább 70 kredit (amelyből 30 kredit még pótolható a mesterképzés első két félévében) a korábbi tanulmányai szerint.
A felvétel feltétele, hogy a szakterületi előtanulmányok során megszerzett kreditpontok összege elérje az előzetesen meghatározott kritériumok szerinti 70 kreditpontot, amiből minimum 40-nel rendelkezni kell a mesterfokozat megszerzésére irányuló tanulmányok megkezdésekor, illetve a hiányzó (30) kreditet meg kell szerezni a mesterképzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint.
A felvétel feltétele, hogy a szakterületi előtanulmányok során megszerzett kreditpontok összege elérje az előzetesen meghatározott kritériumok szerinti 70 kreditpontot, amiből minimum 40-nel rendelkezni kell a mesterfokozat megszerzésére irányuló tanulmányok megkezdésekor, illetve a hiányzó (30) kreditet meg kell szerezni a mesterképzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint.

Miről szól a képzés?

A mesterképzés célja, hogy az elméleti megalapozás igényességével és a specializációs képzés szakmai mélységével felkészítsen a magas szintű gazdaságinformatikusi tevékenységre az integrált vállalatirányítási rendszerek és a gazdasági elemzés területén.

Mit fogsz tanulni?

A mesterképzés során az alábbi szakterületeket, témákat biztosan érinteni fogjátok:
- természettudományi ismeretek (operációkutatás, többváltozós statisztika);
- gazdasági ismeretek (pénzügyek, vezetői számvitel, kontrolling, e-jog, projektmenedzsment);
- számítástudományi és szoftvermérnöki ismeretek (adatbiztonság, adatbányászati technikák, hálózatba kapcsolt adatbázisok);
- vállalatirányítási informatika, gazdasági elemző informatika.

Milyen szakmai kompetenciákkal fogsz gazdagodni?

A mesterképzés során mélyreható tudást és gyakorlati ismereteket szerezhetsz
- a vállalat működéséről;
- a korszerű vállalatirányítási informatikai rendszerekről, elemző szoftverekről;
- az üzleti intelligencia különböző felhasználási területeiről.

Milyen területek közül választhatsz?

A mesterképzés során az alábbi specializációk közül választhatsz:
- Vállalatirányítási informatika specializáció (magyar nyelvű)
- Gazdasági elemző informatika specializáció (Specialization of Analytical Business Intelligence) (angol nyelvű tantárgyak)

Miből finanszírozd?

A képzésen államilag finanszírozott vagy önköltséges formában is részt vehetsz, utóbbi kifizetéséhez az egyetem ösztöndíjait igénybe veheted. Lehetőség van az önköltség csökkentésére, szociális támogatásra és rengeteg teljesítményalapú ösztöndíjas juttatás megszerzésére.
Nézz szét az egyetem kínálta ösztöndíjlehetőségek között!

Ösztöndíj lehetőségek