Skip to main content
képzések szakkereső Gépészmérnöki MSc

Gépészmérnöki MSc

gépészet
tervezés
gépelemek
mechanika
statika
szilárdságtan
dinamika
rezgéstan
anyagszerkezettan
anyagtechnológia
áramlástan
áramlástechnikai gépek
energetika
hőtan
hőerőgépek
informatika
irányítástechnika
okos eszközök
szabályozástechnika
robotok
robotrendszerekbiomechanika
biokinetika
géptervezés
gépek üszemeltetése
műszaki ábrázolás
CAD alapjai
végeselemes modellezés
gépgyártástechnológia
kiber-fizikai rendszere
épületgépészet
komforttechnika
vegyipari gépek
Képzés munkarendje
nappali
Oktatás nyelve
magyar
Képzési idő
4 félév
Képzés indulása
Szeptember
Február
Ponthatár (legutóbbi)
75
Finanszírozási forma
Állami ösztöndíjas

Főmérnök szeretnél lenni egy nagymúltú gépipari cég fejlesztési osztályán? Elakarod indítani a saját start-up cégedet az okoseszközök, drónok, robottechnika, vagy az alternatív energiaforrások területén? Több van Benned, mint egy gyártósori mérnökben? A Te helyed a gépészmérnöki mesterszakon van! Amiben biztos lehetsz: gyors elhelyezkedés, kiemelkedő jövedelem, néhány éven belül vezető pozíció.


Miért ezt a szakot válaszd?

A képzés célja gépészmérnökök képzése, akik képesek a gépészeti rendszerek és folyamatok koncepciójának kidolgozására, modellezésére, majd tervezésére, üzemeltetésére, irányítására és karbantartására; a gépipari technológiák és eljárások, új anyagok és gyártástechnológiák kifejlesztésére, energiahatékony és környezettudatos alkalmazására; vezetési, irányítási és szervezési feladatok el-látására; a műszaki fejlesztés, kutatás, tervezés és innováció feladatainak ellátására; hazai, illetve nemzetközi szintű mérnöki projektekhez való kapcsolódásra, azok irányítására. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására.

Milyen szakmai kompetenciákkal fogsz gazdagodni?

"Ismeri a műszaki szakterület műveléséhez szükséges általános és specifikus matematikai, természettudományi elveket, eljárásokat. Ismeri és érti a műszaki szakterület ismeretrendszerének tényeit, a fejlesztés várható irányait. Ismeri és érti a műszaki szakterülethez kapcsolódó és a szakmagyakorlás szempontjából kiemelt fontosságú más területek (elsősorban logisztikai, menedzsment, környezetvédelmi, minőségbiztosítási, információtechnológiai, jogi, közgazdasági, munka- és tűzvédelmi, biztonságtechnikai területek) terminológiáját, főbb előírásait. Átfogóan ismeri a gépészeti területen alkalmazott szerkezeti anyagok tulajdonságait, alkalmazási területeit. Ismeri a vezetéshez kapcsolódó szervezési eszközöket és módszereket. Rendelkezik a gépészeti területhez kapcsolódó méréstechnikai és méréselméleti ismeretekkel. Ismeri a gépészeti területhez kapcsolódó információs és kommunikációs technológiákat. Ismeri és érti a számítógépes modellezés és szimuláció gépészeti szakterülethez kapcsolódó eszközeit és módszereit. Széles körű elméleti és gyakorlati felkészültséggel rendelkezik az összetett gépészeti rendszerek és folyamatok tervezéséhez, gyártásához, modellezéséhez, üzemeltetéséhez és irányításához.
Műszaki szakterületen felmerülő problémák megoldásában képes alkalmazni a megszerzett matematikai, természettudományi elveket, eljárásokat. Korszerű ismeretszerzési módszerek felhasználásával innovatív módon képes megoldani a szakterületén felmerülő speciális műszaki problémákat. Képes információs és kommunikációs technológiákat és módszereket alkalmazni műszaki problémák megoldására. Képes vezetői feladatok ellátására. Képes a gépészeti területen alkalmazott anyagok laboratóriumi vizsgálatára és elemzésére, a vizsgálati eredmények értékelésére és dokumentálására. Felkészült a gépészeti rendszerek és folyamatok üzemeltetése során gyűjtött információk feldolgozására és elemzésére, következtetések levonására. Képes eredeti ötletekkel gazdagítani a gépészeti szakterület tudásbázisát. Képes integrált ismeretek alkalmazására és azok továbbfejlesztésére a gépek, a gépészeti berendezések, rendszerek és folyamatok, a gépipari anyagok és technológiák, valamint a kapcsolódó elektronika és informatika szakterületeiről. Képes a kreatív problémakezelésre, az összetett feladatok rugalmas megoldására, továbbá az élethosszig tartó tanulásra és elkötelezettségre."

Miből finanszírozd?

A képzésen államilag finanszírozott vagy önköltséges formában is részt vehetsz, utóbbi kifizetéséhez az egyetem ösztöndíjait igénybe veheted. Lehetőség van az önköltség csökkentésére, szociális támogatásra és rengeteg teljesítményalapú ösztöndíjas juttatás megszerzésére.
Nézz szét az egyetem kínálta ösztöndíjlehetőségek között!

Ösztöndíj lehetőségek