Skip to main content
képzések szakkereső Marketing MSc

Marketing MSc

Marketing
Marketingmenedzsment
Marketingkutatás
Online marketing
Fogyasztói magatartás
Képzés munkarendje
levelező
Oktatás nyelve
magyar
Képzési idő
4 félév
Képzés indulása
Szeptember
Ponthatár (legutóbbi)
MLA 70/MLK 90
Finanszírozási forma
Állami ösztöndíjas
Önköltséges
Önköltség összege
450 000 Ft/félév

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Marketing mesterképzésének egyik specialitása, hogy hallgatóink a marketing- és más menedzsmentismeretek integrálásával képessé válnak saját szakmájuk feladatainak hatékonyabb végrehajtása mellett eredményesebb kommunikációt folytatni a más területekről érkező belső és a külső érintettekkel is. Ezt a szemléletet kialakítandó a hallgatók egy projektfeladat keretében átfogó problémamegoldó képességükről tesznek tanúbizonyságot. A képzés részidős formában zajlik, valamennyi kapcsolódó szolgáltatásunkkal a munka melletti tanulást igyekszünk megkönnyíteni.


Miért ezt a szakot válaszd?

A képzés célja olyan jövőbeli marketingvezetők és -menedzserek képzése, akik képesek összetett, a marketing és menedzsment területéhez kapcsolódó stratégiai döntések meghozatalára különböző iparági szektorban működő, eltérő vállalati felépítéssel rendelkező szervezetek esetén.

Milyen szakmai kompetenciákkal fogsz gazdagodni?

"A szakot elvégző hallgatók képesek:
- a vállalat értékalkotó tevékenységének átlátására és a vállalati stratégia kialakításában való részvételre,
- a marketing folyamatok teljesítménymutatóinak meghatározására,
- a piaci jelenségek elmélyült elemzésére,
- marketingprogramok és -tervek összeállítására és a tervezés irányítására,
- szervezetközi együttműködésben való részvételre, illetve szervezetközi projektek irányítására,
- nemzetközi szakspecifikus együttműködésben való részvételre,
- üzleti tárgyalások hatékony folytatására"

Miből finanszírozd?

A képzésen államilag finanszírozott vagy önköltséges formában is részt vehetsz, utóbbi kifizetéséhez az egyetem ösztöndíjait igénybe veheted. Lehetőség van az önköltség csökkentésére, szociális támogatásra és rengeteg teljesítményalapú ösztöndíjas juttatás megszerzésére. 

Nézz szét az egyetem kínálta ösztöndíjlehetőségek között! 

Ösztöndíj lehetőségek