Skip to main content
képzések szakkereső Matematikus MSc

Matematikus MSc

matematika
modellalkotás
problémamegoldás
algebra
analízis
diszkrét matematika
kombinatorika
gráfelmélet
számításelmélet
algoritmuselmélet
geometria
operációkutatás
számelmélet
valószínűségszámítás
matematikai statisztika
Képzési szint
Mesterképzés
Képzés munkarendje
nappali
Oktatás nyelve
magyar
Képzési idő
4 félév
Képzés indulása
Február
Szeptember
Finanszírozási forma
Állami ösztöndíjas
Önköltséges
Önköltség összege
700 000 Ft/félév
Továbbtanulás lehetősége
PhD

Légy mestere annak az egyetemes nyelvnek, amely összeköti az emberiséget.


Miért ezt a szakot válaszd?

Érdemes ezt a mesterszakot választanod, ha a már megszerzett matematikai tudásodat tovább szeretnéd bővíteni, mélyíteni, és a diploma megszerzése után azt tervezed, hogy matematikai kutatás-fejlesztéssel foglalkozó hazai és külföldi kutatóhelyen, felsőoktatási intézményben vagy nagyobb általános szakmai tájékozottságot igénylő cégnél szeretnél elhelyezkedni. Ezeken kívül lehetőséged lesz arra is, hogy bekapcsolódj a kari, intézeti kutatócsoportok munkájába.

Mi kell a sikeres felvételihez?

A mesterképzéshez szükséges feltételek: 

- feltétel nélkül elfogadott alapszak: matematika alapképzési szak 

- feltételekkel elfogadott alapszakok: valamennyi alapképzési szak a természettudományi, a műszaki, az informatika képzési területekről, valamint a gazdaságtudományok képzési terület közgazdasági képzési ágának gazdaságelemzés alapképzési szakja

Miről szól a képzés?

A mesterképzés célja olyan szakmai felkészültséggel rendelkező matematikusok képzése, akik megszerzett matematikai szaktudásukat képesek alkotó módon a gyakorlatban is felhasználni. Nyitottak szakterületük és a rokon szakterületek új tudományos eredményeinek kritikus befogadására. Egyaránt alkalmasak elméleti és gyakorlati matematikai problémák modellezésére, megoldási eljárások kidolgozására és ezen eljárások tényleges folyamatának irányítására.

Mit fogsz tanulni?

A mesterképzés során az alábbi szakterületeket, témákat biztosan érinteni fogjátok: matematika, modellalkotás, problémamegoldás, algebra, analízis, diszkrét matematika, kombinatorika, gráfelmélet, számításelmélet, algoritmuselmélet, geometria, operációkutatás, számelmélet, valószínűségszámítás, matematikai statisztika.

Milyen szakmai kompetenciákkal fogsz gazdagodni?

A mesterszak elvégzésével: 

- rendszerszinten ismerni fogod a matematika alapvető módszereit és összefüggéseit 

- jártas leszel az absztrakt matematikai gondolkodásban, a matematikai fogalomalkotásban 

- képes leszel a matematika modern eredményeinek, összefüggéseinek szintézisére és magas szintű, a tudománya eszközeivel megalapozott értékelésére.

Milyen területek közül választhatsz?

A mesterképzésre való jelentkezéskor egy adott specializációra vagy specializáció nélküli képzésre jelentkezhetsz. A mesterképzés során az alábbiak közül választhatsz: 

- Specializáció nélküli mesterképzés (adattudomány fókusszal) 

- Analízis specializáció 

- Optimalizálás specializáció

Miből finanszírozd?

A képzésen államilag finanszírozott vagy önköltséges formában is részt vehetsz, utóbbi kifizetéséhez az egyetem ösztöndíjait igénybe veheted. Lehetőség van az önköltség csökkentésére, szociális támogatásra és rengeteg teljesítményalapú ösztöndíjas juttatás megszerzésére. 

Nézz szét az egyetem kínálta ösztöndíjlehetőségek között! 

Ösztöndíj lehetőségek