Skip to main content
képzések szakkereső Mentorpedagógus

Mentorpedagógus

köznevelés
oktatás
menedzselés
mentorálás
támogatás
vezetés
Képzési szint
Szakirányú továbbképzés
Képzés munkarendje
levelező
Oktatás nyelve
magyar
Képzési idő
4 félév
Képzés indulása
Szeptember
Finanszírozási forma
Önköltséges
Önköltség összege
140 000 Ft/félév

A pedagógusok oktatásával te is aktív formáló szerepet vállalhatsz abban, milyen legyen a jövő oktatási-nevelési intézménye, rendszere.


Miért ezt a szakot válaszd?

Érdemes ezt a szakirányú továbbképzést választanod, ha szívesen részt vennél a jelenlegi és a jövőbeli oktató, pedagógus generáció tagjainak szemléletformálásában, képzésében.

Mi kell a sikeres felvételihez?

A szakirányú továbbképzésre történő felvételhez szükséges:
- egyetemi vagy főiskolai végzettséget tanúsító pedagógus oklevél
- legalább 3 éves pedagógus munkakörben szerzett gyakorlat

Miről szól a képzés?

A szakirányú továbbképzés célja a pedagógus életpálya-modell által támogatott tanártovábbképzés keretében olyan szakemberek képzése, akik a köznevelés és szakképzés területén tanuló tanárjelöltek számára szakszerűen biztosítják az egyéni összefüggő iskolai gyakorlatok koordinálását, mentorálását.

Mit fogsz tanulni?

A szakirányú továbbképzésen az alábbi területeket, témákat biztosan érinteni fogjátok: köznevelés, oktatás, menedzselés, mentorálás, támogatás, vezetés, köznevelés rendszer- és szervezettan, közigazgatási ismeretek, esélyegyenlőség, kutatásmódszertan, pedagógiai szerepek és hatékonyság, sajátos pedagógiai és pszichológiai ismeretek és módszerek, intézmény és környezete, tanügyigazgatás, szervezeti kommunikáció, egyéni sajátosságokra érzékeny személysiégformálás, konfliktuskezelés, tanügyigazgatás gyakorlata, vizsgaszervezés és pedagógiai mérések, pszichológia mentoroknak, digitális pedagógia a mentori munkában, mérések és értékelések a pedagógiában, mentori szerepek és feladatok, mentori munka módszertana, órai megfigyelés módszertana, tervezés, szervezés, koordináció a mentori munkában, mérés és értékelés a mentori munkában, a mentori munka esetpéldái, portfóliókészítés és értékelés.

Milyen szakmai kompetenciákkal fogsz gazdagodni?

A szakirányú továbbképzésen elvégzése után átfogóan ismerni fogod a köznevelés rendszerét, szervezetét, feladatait, jogi szabályozását. Tisztában leszel a mentori munka műveléséhez szükséges legalapvetőbb oktatási, munkaerőpiaci elveivel, szabályaival, összefüggéseivel, eljárásaival a köznevelés nézőpontjából. Tisztában leszel a mentorálási folyamat fogalomrendszerével, annak meghatározó irányaival. Rendelkezel majd a szükséges tervezési, irányítási, értékelési ismeretekkel. Rendelkezni fogsz fejlesztő igényű szemléletmóddal az órai megfigyelések során. A szervezetfejlesztés keretein belül gyakorlati ismeretekkel bírsz majd a csapatépítés, a konfliktuskezelés és a korszerű szervezőkészség területén.

Milyen területek közül választhatsz?

A szakirányú továbbképzésen nincs külön specializáció.

Miből finanszírozd?

A képzésen önköltséges formában vehetsz részt.

Ösztöndíj lehetőségek