Skip to main content
képzések szakkereső Munka és szervezet szakpszichológus

Munka és szervezet szakpszichológus

munkapszichológia
szervezetpszichológia
munka-, szervezet- és humánerőforrás elemzés
vezető és szervezetfejlesztés
Képzési szint
Szakirányú továbbképzés
Képzés munkarendje
levelező
Oktatás nyelve
magyar
Képzési idő
4 félév
Képzés indulása
Szeptember
Finanszírozási forma
Önköltséges
Önköltség összege
320 000 Ft/félév

Láss bele leendő munkáltatód "lelkébe", értsd meg, hogyan és miként működik egy vállalat dinamikája.


Miért ezt a szakot válaszd?

Érdemes ezt a szakirányú továbbképzést választanod, ha mélyebben érdekel a pszichológiának szervezetekhez, vállalatokhoz és munkavégzéshez kötődő szakterületei, és szívesen dolgoznál ezek fejlesztésén.

Mi kell a sikeres felvételihez?

A szakirányú továbbképzésre történő felvételhez szükséges:
- pszichológia képzési ágban egyetemi szintű, pszichológia szakon, illetve pszichológia mesterképzési szakon szerzett szakképzettség
- 1 éves szakirányú gyakorlati tapasztalat

Miről szól a képzés?

A szakirányú továbbképzés célja olyan szakemberek képzése, akik a munka- és szervezetpszichológia terén a felkészültségüknek köszönhetően képesek a munka és a szervezetek világában önállóan olyan feladatokat megoldani, amelyeket a munkatevékenység, a munkakörnyezet, a személyzet (egyén, csoport), a szervezet, a vezetés elemzésére, értékelésére és fejlesztésére használhatnak fel. Felkészültségük alapján képesek a munka- és szervezetpszichológiai ismeretek széles körű elterjesztésére és a szakmai szerepvállalásra.

Mit fogsz tanulni?

A szakirányú továbbképzés során az alábbi területeket, témákat biztosan érinteni fogjátok: munkapszichológia, szervezetpszichológia, munka-, szervezet- és humánerőforrás-elemzés, vezető- és szervezetfejlesztés, munkahelyi egészségfejlesztés, humánerőforrás menedzsment, szervezetpszichológia, szervezeti diagnosztika, munkaelemzés, munkakörértékelés, speciális alapozó ismeretek, munkahelyi képzés és készségfejlesztés, alkalmasságvizsgálati eszközök, módszerek, szervezetfejlesztés, vezetői tanácsadás, coaching, teljesítményértékelés, szervezeti kommunikáció, személyügyi munka informatikai támogatása, munkahely és munkakörnyezet elemzése és tervezése, munkajog, gazdasági ismeretek és részt veszel majd több terepgyakorlaton is.

Milyen szakmai kompetenciákkal fogsz gazdagodni?

A munka és szervezet szakpszichológus szakirányú továbbképzés elvégzése után képes leszel a munka világában jelentkező alábbi pszichológiai feladatok önálló ellátására:
- munkakör, munkatevékenység, munkafolyamat, munkakörnyezet elemzésére, értékelésére, fejlesztésére,
- kompetenciaelemzésére, fejlesztésére (képzések, fejlesztő tréningek, coaching stb.),
- emberi erőforrás rendszerek (kiválasztási, teljesítményértékelési, képzési, karriertervezési) kialakításának, fejlesztésének pszichológiai támogatására,
- alkalmasságvizsgálati módszerek önálló alkalmazására és fejlesztésére,
- munkahelyi beilleszkedést támogató rendszerek kialakítása,
- csoportmunka hatékonyságának pszichológiai támogatására,
- munkahelyi társas kapcsolatok, a munkahelyi légkör feltárására,
- szervezeti beavatkozások pszichológiai támogatására (szervezeti kultúra elemzésére, szervezeti diagnózis elkészítésére, szervezetfejlesztésre, szervezeti tanulás támogatására),
- vezetői munka támogatására, vezetési tanácsadásra.

A szakirányú továbbképzés elvégzése után olyan szakemberré válsz, aki a munkapszichológiai ismeretek alapos elsajátítása mellett gyakorlati példákon, feladatokon, saját szakmai „mini projekteken” keresztül megtanulja a kisebb és nagyobb szervezetekben felmerülő kérdések, problémák megválaszolását és megoldását elősegítő szemléletet és gondolkodásmódot, továbbá olyan szintű gyakorlatiasságra és módszertanra, valamint eszköztárra tehetsz szert, hogy a munkapszichológiai és a HR területhez kapcsolódó projektek önálló koordinátoraivá, kivitelezőivé válhatsz.

Milyen területek közül választhatsz?

A szakirányú továbbképzésen nincs külön specializáció.

Miből finanszírozd?

A képzésen önköltséges formában vehetsz részt.

Ösztöndíj lehetőségek