Skip to main content
képzések szakkereső Pszichológia MA

Pszichológia MA

munka- és szervezetpszichológia
kognitív pszichológia
hallgatóbarát képzés;
kiscsoportos munka
Képzés munkarendje
nappali
Oktatás nyelve
magyar
Képzési idő
4 félév
Képzés indulása
Szeptember
Ponthatár (legutóbbi)
MNA 70/MNK 75
Finanszírozási forma
Állami ösztöndíjas
Önköltséges
Önköltség összege
400 000 Ft/félév

Mesterképzésünkön a pszichológia két komoly területe: a munka- és szervezetpszichológia, valamint a kognitív tudományok terén szerezhetsz magas szintű ismereteket.


Miért ezt a szakot válaszd?

Érdemes ezt a mesterszakot választanod, ha mélyebb ismereteket szeretnél szerezni a munka- és szervezetpszichológia vagy éppen a kognitív tudományok, vagyis a megismerés folyamata terén.

Mi kell a sikeres felvételihez?

A képzés bemeneti feltétele a 3 éves pszichológia alapképzés (BA).

A felvételi eljárás két részből áll: írásbeli vizsgából és online térben történő szóbeli vizsgából.

Az írásbeli részre egy előzetesen elkészített, empirikus vizsgálatot tartalmazó referenciamunkát kell beküldened A dolgozat bármilyen témából készülhet (például általános lélektan, személyiségpszichológia, szociálpszichológia, fejlődéslélektan, munka- és szervezetpszichológia). Az írásbeli dolgozatban pályázóként be kell mutatnod a vizsgálatot, a vizsgálati módszereket, az eredményeket és szakirodalmi háttérbe rendezve, értelmezni is kell az eredményeket.

A szóbeli vizsgára egy „motivációs levelet” kell készítened, amelyet Google Forms-ban előre meghatározott kérdések megválaszolásával tudsz elkészíteni és a kérdéseink mentén bemutatni szakmai alkalmasságodat, rátermettségedet, és azt, hogy miért az adott specializációra szeretnél jelentkezni (a specializáció választásáról a beiratkozás napjáig kell döntést hozni).

Miről szól a képzés?

A képzés célja olyan pszichológus szakemberek képzése, akik a munka és a szervezetek világában végeznek majd olyan feladatokat, amelyek középpontjában a munkatevékenység, a munkakörnyezet, az egyén és a csoport, a szervezet és a vezetés elemzése, értékelése, fejlesztése áll.
Képzésünk másik specializációját elvégző pszichológus szakemberek a kognitív folyamatokkal, azok viselkedés-szervezési, idegrendszeri és neuropszichológiai hátterévl, illetve gyakorlati alkalmazási lehetőségeivel foglalkoznak.

Mit fogsz tanulni?

"Munka- és szervezetpszichológia specializációs mesterkurzusok:
- A XXI. század munkapszichológiája
- Szervezetpszichológia és vezetés
- HR folyamatok pszichológiája
- Munka- és szervezetpszichológiai módszerek
- Ember-számítógép interakció és felhasználói élmény
- Termékélmény

Kognitív pszichológia specializáció tárgyai:
- Neurobiológia
- Pszicholingvisztika
- Az emlékezet és tanulás pszichológiája
- Kognitív és evolúciós pszichológia
- Neuropszichológia
- Evolúciós pszichológia

Bővebben az egyes specializációk tananyagáról és az oktatás menetéről:

A Munka- és szervezetpszichológia specializáción arra törekszünk, hogy hallgatóinkban globálisabb látásmódot alakítsunk ki a munka és szervezetpszichológia területén, ezért bizonyos tárgyak struktúráját időközben frissítettük, átalakítottuk a hallgatói visszajelzések alapján. Kialakítottunk nagy kreditű tárgyakat, amelyeken a hallgatók kiscsoportban dolgoznak, projektfeladatot kapnak a félév elején, és annak megvalósításához egyrészt elméleti ismereteket, másrészt gyakorlati útmutatást, eszközöket kapnak. Az elméleti ismeretek átadása az első félévben több óraszámot kíván meg, de az elméleti órák száma fokozatosan csökken a félévek során. A célunk az, hogy az elméleti ismereteket elsősorban írásos formában, online feldolgozással sajátítsák el a hallgatók, míg a gyakorlati ismereteket a kontaktórán adjuk át. Ezért a gyakorlati órák száma fokozatosan nő a félévek alatt, miközben az elméleti órák száma fokozatosan csökken.
Munka- és szervezetpszichológi specializáción az első két félévben mesterkurzusok vannak, a második két félévben pedig terepgyakorlat.

A Kognitív pszichológia – kísérleti vagy neuropszichológia iránnyal specializáció szintén rugalmas hálótantervvel működik. Az első évet alapozó, főként elméleti, és kisebb mértékben gyakorlati „ízelítőnek” kezeljük, míg a második évben lehetősége van a hallgatónak arra, hogy érdeklődése és karrier-tervének megfelelően elméleti és/vagy gyakorlati vagy egy részben elméleti/részben gyakorlati jellegű utat válasszon. A hallgató a krediteket egy folyamatosan frissülő kurzuslista alapján egyénileg állíthatja össze. Specializációnkon eleve igen erős az idegtudományi képzés, de az utóbbi években nagyon sok olyan tárgyat emeltünk be, amelyek gyakorlati neuropszichológiai témákat, kórképeket érintenek, amelyekhez meglévő intézményi kapcsolataink szolgáltatják a gyakorlati lehetőséget.
Kognitív pszichológia specializáción kísérleti vagy neuropszichológia iránnyal éppúgy vannak laborgyakorlatok a négy félév folyamán, mint mesterkurzusok."

Milyen szakmai kompetenciákkal fogsz gazdagodni?

Munka- és Szervezetpszichológia specializáció célja, hogy olyan kompetenciákkal rendelkezz a képzés végére, amelyek alkalmassá tesznek arra, hogy sikeresen megálld a helyedet a munka világában tanácsadóként, gondolkodó HR-esként vagy vállalkozóként.

A Kognitív pszichológia specializáción megismerheted az alapvető kognitív folyamatok (észlelés, nyelv, tanulás, emlékezet) működését és szerepét a viselkedés-szervezésben. Ezen felül bővítjük tudásodat a kognitív folyamatok idegrendszeri hátteréről, az idegrendszer vizsgálómódszereiről és a kísérleti pszichológia módszertani kérdéseiről. Fejlesztheted kutatási készségeidet és e téren az eszköz- és módszertani ismereteidet (statisztika, programozás, EEG, szemmozgás-követés) is. Megismerheted a neuropszichológia főbb eredményeit és gyakorlati alkalmazási lehetőségeit. Bővebb tudást szerezhetsz a kognitív funkciók zavarairól a pszichiátriai és a neurológiai kórképekben, valamint fejlődési zavarokban.

Milyen területek közül választhatsz?

A mesterképzésen kétféle specializáció közül választhatsz:
- Munka- és szervezetpszichológia specializáció
- Kognitív pszichológia specializáció

Miből finanszírozd?

A képzésen államilag finanszírozott vagy önköltséges formában is részt vehetsz, utóbbi kifizetéséhez az egyetem ösztöndíjait igénybe veheted. Lehetőség van az önköltség csökkentésére, szociális támogatásra és rengeteg teljesítményalapú ösztöndíjas juttatás megszerzésére.
Nézz szét az egyetem kínálta ösztöndíjlehetőségek között!

Ösztöndíj lehetőségek