Skip to main content
képzések szakkereső Reaktortechnika szakmérnök/szakember

Reaktortechnika szakmérnök/szakember

kutatóreaktor
technikai, technológiai felhasználás
üzemeltetés
Képzési szint
Szakirányú továbbképzés
Képzés munkarendje
levelező
Oktatás nyelve
magyar
Képzési idő
4 félév
Képzés indulása
Szeptember
Finanszírozási forma
Önköltséges
Önköltség összege
700 000 Ft/félév

Válj a nukleáris technológia szakértőjévé, ismerd meg az utolsó csavarig az atomreaktorokat.


Miért ezt a szakot válaszd?

Érdemes ezt a szakirányú továbbképzést választanod, ha mélyebb ismereteket szeretnél szerezni a kutatóreaktorok, az atomreaktorok működéséről, azok technológiai és üzemelési kérdéseiről.

Miről szól a képzés?

A tartalmában és szemléletmódjában megújított szakirányú továbbképzés célja olyan szakemberek képzése, akiknek tudását a magyarországi nukleáris energetika jelenlegi és várható igényeihez igazítjuk. A modernizált és gyakorlatorientáltabb tematika figyelembe veszi az üzemidő-hosszabbítás és az új blokkok létesítésének speciális kérdéseit. Emellett a nukleáris energetika olyan területeire is kitér, mint a nukleáris üzemanyagciklus, a nukleáris biztonság, a biztonsági kultúra, a fizikai védelem, illetve a biztosítéki rendszer.
A szakirányú továbbképzés célja továbbá az, hogy a graduális képzés keretében szerzett ismeretekre alapozva elmélyítse a hallgatók tudását a kutatóreaktorok, illetve az atomerőművi reaktorok fizikai, hőtechnikai, termohidraulikai, technikai, technológiai felhasználási és üzemeltetési kérdéseiben. Ezen belül az atomerőművek különös hangsúlyt kapnak a reaktortechnikai ágazaton. A hallgatók az elméleti képzésen túl jelentős gyakorlati készséget szereznek a korszerű eszközökkel végrehajtott nagy számú laboratóriumi mérés elvégzése során.

Mit fogsz tanulni?

A szakirányú továbbképzésen az alábbi szakterületeket, témákat biztosan érinteni fogjátok:
alkalmazott matematika, reaktorfizika, nukleáris méréstechnika, termohidraulika, irányítástechnika, sugárvédelem és dozimetria, környezetvédelem, reaktortechnika, atomreaktorok üzemtana, villamos berendezések, hálózatok, atomerőművek, energetika, laboratóriumi gyakorlat.

Milyen szakmai kompetenciákkal fogsz gazdagodni?

A szakirányú továbbképzés elvégzői képesek lesznek alkotó módon részt venni a kutató- és erőművi reaktorok fizikai számításaiban, tervezésében, a reaktorokkal kapcsolatos sugárvédelmi számításokban, a reaktorok és az atomerőművek üzemeltetésében és karbantartásában.

Milyen területek közül választhatsz?

A szakirányú továbbképzésen nincs külön specializáció.

Miből finanszírozd?

A képzésen önköltséges formában vehetsz részt.

Ösztöndíj lehetőségek