Skip to main content
képzések szakkereső Számvitel MSc

Számvitel MSc

vezetői számvitel
könyvvizsgálat
ellenőrzés
fenntarthatóság
Képzés munkarendje
levelező
Oktatás nyelve
magyar
Képzési idő
4 félév
Képzés indulása
Szeptember
Ponthatár (legutóbbi)
MLA 86/MLK 96
Finanszírozási forma
Állami ösztöndíjas
Önköltséges
Önköltség összege
350 000 Ft/félév

Beszélj a számok nyelvén és szerezz olyan univerzális tudást, amelyet vállalati szféra bármely részén hasznosíthatsz.


Miért ezt a szakot válaszd?

Érdemes ezt a részidős mesterszakot választanod, ha érdekelnek a pénzügyek, a vállalatgazdaságtan, az adózás és a számvitel területe, mindezt kiegészítenéd könyvvizsgálói ismeretekkel.

Mi kell a sikeres felvételihez?

Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a pénzügy és számvitel alapképzési szak.
Meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba vehető: gazdálkodás és menedzsment, a kereskedelem és marketing, a nemzetközi gazdálkodás, a turizmus-vendéglátás, az emberi erőforrások, az üzleti szakoktató alapképzési szak.
Továbbá meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá: azok az alapképzési és mesterképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.

A részidős mesterképzésbe való belépéshez szükséges minimális kreditek száma 60 kredit az alábbi területekről:
- módszertani területéről 15 kredit;
- közgazdasági alapismeretek területéről 10 kredit;
- üzleti ismeretek területéről 10 kredit;
- társadalomtudományi ismeretek területéről 10 kredit;
- szakmai ismeretek területéről 15 kredit.

A részidős mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a hallgató a korábbi tanulmányai alapján a felsorolt területeken legalább 30 kredittel rendelkezzen. A mesterképzésben a hiányzó krediteket a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint kell megszerezni.

Miről szól a képzés?

A részidős munkarendű Számvitel mesterképzésünkön a cél olyan szakemberek képzése, akik képesek a gazdálkodó egységek számviteli folyamatainak irányítására, ellenőrzésére és elemzésére. Elméleti és gyakorlati, üzleti és módszertani ismereteik, menedzseri készségeik birtokában alkalmasak a hazai és a nemzetközi gazdasági élet különböző területein közép- és felsőszintű pénzügyi, számviteli, továbbá controlling feladatok ellátására.

A részidős mesterszakon magas szintű számviteli, ellenőrzési és pénzügyi ismereteket szerezhetsz. A szak oktatási programja a vezetői számvitel mellett az ellenőrzés és könyvvizsgálat területét is érinti, amely a későbbiekben biztos alapokat nyújt a könyvvizsgálói képesítés megszerzéséhez.

Számvitel részidős mesterszakon is előtérbe helyezzük az innovatív digitális technológiai és informatikai ismereteket. Oktatási portfóliónk szerves részét képezik a legújabb szoftverek és informatikai megoldások elsajátítása, annak gyakorlati alkalmazása. Angol nyelvű kurzusaink (szaktárgyaink) lehetőséget kínálnak a nemzetközi gazdasági folyamatokba való betekintésre.

Mit fogsz tanulni?

A részidős mesterképzés során az alábbi területeket, témákat biztosan érinteni fogjátok:
számvitel és számviteli esettanulmányok; nemzetközi számvitel; vállalkozások adózása, költségvetési kapcsolatok ellenőrzése; konszolidált beszámoló; pénzügyi instrumentumok számvitele; vállalati pénzügyek; makropénzügyek; vállalatértékelés; fenntartható pénzügyek; stratégiai menedzsment; számvitel informatikai támogatása; digitális kompetenciák és digitális transzformáció.

Milyen szakmai kompetenciákkal fogsz gazdagodni?

A részidős mesterszak elvégzését követően végzett meglesz a tudásod, hogy ellásd a hazai és a nemzetközi gazdasági életben felmerülő közép- és felsőszintű pénzügyi, számviteli, továbbá controlling feladatokat. Képzési programunk a vezetői számvitel mellett az ellenőrzés és könyvvizsgálat területét is érinti, amely a későbbiekben biztos alapokat nyújt a könyvvizsgálói képesítés megszerzéséhez.

Milyen területek közül választhatsz?

A részidős mesterképzésen az alábbi specializációk közül választhatsz:
- Vezetői számvitel specializáció
- Ellenőrzés és könyvvizsgálat specializáció

Miből finanszírozd?

A képzésen államilag finanszírozott vagy önköltséges formában is részt vehetsz, utóbbi kifizetéséhez az egyetem ösztöndíjait igénybe veheted. Lehetőség van az önköltség csökkentésére, szociális támogatásra és rengeteg teljesítményalapú ösztöndíjas juttatás megszerzésére.
Nézz szét az egyetem kínálta ösztöndíjlehetőségek között!

Ösztöndíj lehetőségek