Skip to main content
képzések szakkereső Üzemmérnök-informatikus BProf

Üzemmérnök-informatikus BProf

Informatika
Mérnökinformatikus
Szoftverfejlesztő
Hálózat és IT biztonság
Adatkezelés
Tesztmérnök
Kooperatív képzés
Képzési szint
Alapképzés
Képzés munkarendje
nappali
Oktatás nyelve
magyar
Képzési idő
6 félév
Képzés indulása
Szeptember
Ponthatár (legutóbbi)
330
Finanszírozási forma
Állami ösztöndíjas
Önköltséges
Önköltség összege
325000 Ft/félév
Továbbtanulás lehetősége
MSc

Az üzemmérnök-informatikus szak egy gyakorlatorientált informatikusképzés, amely megnyitja a felsőfokú diploma megszerzésének lehetőségét azok számára is, akik bármilyen okból (személyes motiváció, családi vagy egészségi okok, anyagi háttér stb.) nem szeretnék vagy nem tudják a 3,5 éves BSc és az arra épülő még 2 éve MSc képzést vállalni. Az üzemmérnök-informatikus hallgató már két év intenzív alapozás után kooperatív képzés formájában partnervállalatoknál szerzi meg a gyakorlati tapasztalatot, és két évvel az érettségi után már keresettel rendelkező informatikai szakember. Aki menet közben rájön, hogy még többet szeretne megismerni ezen szakterületből, átlépve a BSc képzésbe, vagy a BProf diploma megszerzése után jelentkezve az MSc képzésre megteheti ezt is. Specializációink a legkurrensebb informatikai területekre képzik a vállalatok által leginkább keresett szakembereket.


Miért ezt a szakot válaszd?

Az üzemmérnök-informatikus szak egy gyakorlatorientált informatikusképzés, amellyel úgy szerezhetsz felsőfokú diplomát, hogy valamiért nem szeretnéd elvégezni a 3,5 éves BSc-s képzést és az arra épülő 2 éves MSc-s szakot.
Üzemmérnök-informatikus szakon két év intenzív alapozás után kooperatív képzés formájában partnervállalatoknál szerezheted meg a gyakorlati tapasztalatot. A szakmai gyakorlat egyet jelent azzal is, hogy két évvel az érettségi után már keresettel rendelkező informatikai szakember lehetsz.
Nyitva hagyjuk a kaput azoknak is, aki időközben úgy döntenek, mégis tovább szeretnének tanulni. Ők átléphetnek BSc-képzésbe, vagy pedig a BProf diploma megszerzése után jelentkezhetnek MSc-képzésre is. Tehát a lehetőségek tárháza széles, csak rajtad múlik, mit választasz.

“Itt kifejezetten örülnek annak, hogy jönnek lányok is, és hogy egyre többen vagyunk. Egyenrangú félnek tekintenek minket.”

- Vollweiter Ivett

Mi kell a sikeres felvételihez?

Ha az üzemmérnök-informatikus szakra felvételizel, akkor elsősorban az informatika, a matematika és a fizika terén, valamint a természettudományi órákon kell jól teljesítened a középiskolában. A tantárgyak közül legalább az egyikből emelt szintű érettségi vizsgát kell tenned.

Miről szól a képzés?

A képzés célja az egyre nagyobb méreteket öltő magyarországi informatikus szakemberhiány csökkentése, a gazdaság számára megfelelő mennyiségű és minőségű informatikai szakember képzése. Az üzemmérnök-informatikus BProf szak egy 6 féléves, üzemmérnök-jellegű képzést valósít meg, amely kifejezetten gyakorlatorientált ismereteket nyújt.
A tanterv az elméleti alapozásra csak a szakmai problémák, az alkalmazott eszközök és technológiák megértéséhez szükséges mértékben fókuszál. Ebben markánsan különbözik mérnökinformatikus BSc-képzéstől. Az üzemmérnök-informatikus BProf szak a munkaerőpiac által támasztott, kódoló, rendszerüzemeltető, tesztelő és beosztott fejlesztő szakemberek iránti igény kiszolgálására fókuszál, az oktatási rendszerben a középfokú informatikus és a magas szintű szoftver- és rendszerfejlesztő között meglévő rést kívánja kitölteni.

Mit fogsz tanulni?

BProf képzést egy 6 féléves képzés, amelynek utolsó két félévében az egyetem a vállalatokkal karöltve, ún. kooperatív képzésben oktatja a hallgatót. Így az ipari tapasztalat mellett a tárgyak egy részét is a vállalatnál végzett munkával teljesíti a fiatalok.

Az alábbi témákkal biztosan találkozol majd a képzés során: bevezető matematika, kalkulus, algoritmusok és gráfok, valószínűségszámítás, kísérleti fizika, digitális kompetenciák, mikro- és makroökonomia, menedzsment és vállalkozásgazdaságtan, jogi alapismeretek, programozási alapismeretek, objektumorientált programozás, eseményvezérelt és vizuális programozás, hardver-alapok.

Milyen szakmai kompetenciákkal fogsz gazdagodni?

A Bprof képzés elvégzésével ismerni és alkalmazni tudod majd az informatika szakterületének műveléséhez szükséges alapvető matematikai és fizikai elveket és módszereket, az informatikai rendszerek hardver- és szoftverelemeinek működését, megvalósításuk technológiáját, az informatikai hálózatok felépítését, működését és megvalósítását. Alapvető adatbiztonsági ismeretekkel fogsz rendelkezni, megtanulod a főbb programozási paradigmákat, programnyelveket, fejlesztési eszközöket, a mobil alkalmazásfejlesztés sajátosságait, az adatbázisalapú rendszerek felépítését és tulajdonságait, az információs rendszerek modellezésének lehetőségeit, a felhasználói interfészek és grafikus alkalmazások megvalósítási lehetőségeit, a korszerű, általános célú operációs rendszerek kezelését, továbbá az IT biztonság szempontjait.

Milyen területek közül választhatsz?

Az üzemmérnök-informatikus szakon a hallgatók a 3. szemeszter végén specializációt választanak, majd a 4. szemesztertől ennek keretei között folytatják tanulmányaikat. A specializáció célja a kooperatív képzés szakmai előkészítése és a hallgató anyatanszékének kijelölése.

Szoftverfejlesztő specializáció: e specializáció a mindenkori szoftverfejlesztési technológiák által kínált új lehetőségeket felhasználva azt célozza meg, hogy a szakmai ismereteket rendszerezett formában, folyamatosan aktualizált tartalommal adja át, jártasságot és alkalmazási készséget fejlesszen ki a hallgatóságban a szoftverrendszerek fejlesztése és felügyelete során alkalmazott módszerek, eszközök és technológiák területén.

Hálózat és biztonság specializáció: napjaink informatikai szolgáltatásainak túlnyomó része elképzelhetetlen hálózati támogatás nélkül, és ezért elengedhetetlen az is, hogy ezek a hálózatok stabilan és biztonságosan üzemeljenek. A specializációt elvégző üzemmérnökök nemcsak ismerni és érteni fogják az infokommunikációs hálózatok architekturális felépítését, részeit, az egyes funkciókhoz kapcsolódó protokollok működését és a biztonságot növelő megoldásokat, hanem gyakorlatot is szereznek azok üzemeltetésében, kezelésében.

Adatalapú rendszerek specializáció: e specializáció célja, hogy megismertesse a hallgatókkal az adatalapú rendszerek jellemzőit, a megvalósításuk és üzemeltetésük során felmerülő tipikus feladatokat, a hozzájuk kapcsolódó jellegzetes technológiákat és platformokat.

Tesztelés és üzemeltetés specializáció: a szoftver életciklusában a fejlesztés, a tesztelés és az üzemeltetés egyre inkább összekapcsolódik. A tesztelés a népszerű életciklusmodellekben gyakorlatilag végigkíséri a teljes fejlesztési folyamatot, legyen az V-modell, iteratív, vagy akár valamilyen agilis módszertan szerint futó fejlesztés.

Miből finanszírozd?

A képzésen államilag finanszírozott vagy önköltséges formában is részt vehetsz, utóbbi kifizetéséhez az egyetem ösztöndíjait igénybe veheted. Lehetőség van az önköltség csökkentésére, szociális támogatásra és rengeteg teljesítményalapú ösztöndíjas juttatás megszerzésére.
Nézz szét az egyetem kínálta ösztöndíjlehetőségek között!

Ösztöndíj lehetőségek