Skip to main content
képzések szakkereső Üzleti és konferenciatolmács

Üzleti és konferenciatolmács

tárgyalástolmácsolás
konszekutívtolmácsolás
szinkrontolmácsolás
távtolmácsolás
Képzés munkarendje
nappali
Oktatás nyelve
magyar
Képzési idő
2 félév
Képzés indulása
Szeptember
Ponthatár (legutóbbi)
nincs
Finanszírozási forma
Önköltséges
Önköltség összege
290 000 Ft/félév

Az egyik legmagasabb szintű tolmács nyelvtudást üzleti, vállalati szakmai ismeretekkel párosítjuk. Olyan tudást szerezhetsz, amivel bárkit megértesz, és bárkivel megérteted magad.


Miért ezt a szakot válaszd?

Érdemes ezt a szakirányú továbbképzést választanod, ha szeretnél egy idegen nyelvet magas szinten, üzleti és vállalati terminológiával is kiegészítve tolmácsként, élő beszédben használni.

Mi kell a sikeres felvételihez?

A szakirányú továbbképzésre történő felvételhez szükséges:
- bármely képzési területen szerzett legalább alapfokú (bachelor), illetve
- hagyományos egyetemi vagy hagyományos főiskolai diploma,
- legalább C1-es szintű idegennyelvtudás,
- megfelelő szintű magyar nyelvhasználati ismeretek,
- sikeres felvételi vizsga.

Miről szól a képzés?

Az Üzleti és konferenciatolmács szakirányú továbbképzési szak célja, hogy a szinkrontolmácsolás mellett üzleti és vállalati környezetben alkalmazható tárgyalástolmácsolási tudást biztosítson. A magyar és egy idegen nyelv párosításában elvégezhető képzésen a tolmácsolás különböző módjait nemcsak jelenléti formában, hanem részben online valósítjuk meg annak érdekében, hogy a hallgatók a megváltozott piaci igényeknek megfelelően távtolmácsolási kompetenciára is szert tegyenek.

Mit fogsz tanulni?

A szakirányú továbbképzésen az alábbi területeket, témákat biztosan érinteni fogjátok: beszédtechnika, magyar, mint anyanyelv, tárgyalástolmácsolás, konszekutív tolmácsolás, szinkrontolmácsolás, tolmácsolásgyakorlat, tolmácsolási alapismeretek és szakmai ismeretek, vállalkozási ismeretek, tolmácsoláselmélet.

Milyen szakmai kompetenciákkal fogsz gazdagodni?

A szakirányú továbbképzési szakon végzettek:
- alkalmasak értő-értelmező közvetítésre magyar-idegen nyelv, illetve idegen nyelv-magyar irányban egyaránt,
- alkalmasak hivatalos vagy szakmai közegben előforduló interperszonális interakciókban történő közvetítésre (interjúk, hivatalos /szakmai /üzleti /vállalati megbeszélések, tárgyalások),
- képesek visszaadni egy közepes nehézségű beszédet konszekutív módban, jegyzeteléssel, mindkét nyelvi irányban,
- képesek visszaadni egy közepes nehézségű beszédet szinkrontolmácsolással (idegen nyelvről magyarra és magyarról idegen nyelvre egyaránt),
- alkalmazni tudják a tolmácsolási módokhoz szükséges technikákat és megküzdési stratégiákat,
- a háttértudásukra támaszkodva megfelelően gazdálkodnak a tolmácsoláshoz szükséges erőforrásokkal tolmácsolás közben, s ezt a folyamatot képesek megtámogatni célzott felkészüléssel az adott tolmácsolási esemény előtt,
- saját és mások tolmácsolását különböző szempontok alapján értékelik, dönteni tudnak a piaci tevékenységhez elengedhetetlen szakmai/etikai kérdésekben.

Milyen területek közül választhatsz?

A szakirányú továbbképzésen nincs külön specializáció.

Miből finanszírozd?

A képzésen önköltséges formában vehetsz részt.

Ösztöndíj lehetőségek