Skip to main content
képzések szakkereső Vegyészmérnök BSc

Vegyészmérnök BSc

Vegyészmérnökség
Tervezés
Szintézis
Analitika
Szerkezetazonosítás
Petrolkémiai termékek
Műanyagok
Kompozitok
Anyagtudomány
Gyógyszerek
Finomkemikáliák
Képzési szint
Alapképzés
Képzés munkarendje
nappali
Oktatás nyelve
magyar
Képzési idő
7 félév
Képzés indulása
Szeptember
Ponthatár (legutóbbi)
385
Finanszírozási forma
Állami ösztöndíjas
Önköltséges
Továbbtanulás lehetősége
MSc
PhD

Ismerd meg a világunkat alkotó elemeket, lásd az életet periódusos rendszerben. Kotyvassz laborban, kísérletezz bátran vegyészmérnökként a BME-n!


Miért ezt a szakot válaszd?

Ha érdekel a kémia, ezen belül az analitikai kémia, a szerkezetvizsgálat, a szerves kémia, az anyagtudomány, a műanyagok, a petrolkémia, az értékes kemikáliák vagy a gyógyszerek, akkor a vegyészmérnök szakot pont neked találták ki.
Érdemes ezt a képzést választanod akkor is, ha szívesen részt vennél különböző szerkezeti anyagok és gyártási folyamatok tervezésében, kidolgozásában, analitikájában vagy fejlesztésében.

"A legszebb éveink voltak az egyetemi éveink az életünkben."

- Dr. Ligethy Zsolt

"A BME vegyész képzése a legjobb képzés az országban ezen a területen."

- Dr. Nagy József

Mi kell a sikeres felvételihez?

Ha vegyészmérnöki alapszakra felvételizel, akkor elsősorban a természettudományos órákra kell koncentrálnod a középiskolában. Az alábbi tárgyak legalább egyikéből emelt szintű érettségit kell tenned: kémia, fizika, biológia vagy matematika.

Miről szól a képzés?

Itt olyan szakember válhat belőled, aki látásmódjával, értékrendjével, tudásával, kreativitásával, elkötelezettségével és egyediségével képes lesz a vegyiparban, illetve a szerves vegyiparban szükséges mérnöki tevékenységeket (analitika, anyag- és technológiatervezés, -fejlesztés, termelés, stb.) korszerű és környezetbarát módon ellátni.

Mit fogsz tanulni?

A vegyészmérnöki alapképzésen a vegyipari (gyógyszer-, műanyag-, szénhidrogén- és textilipar, szintetikus vegyipar) és rokon ipari technológiák alkalmazásáról, fejlesztéséről és új vegyületek laboratóriumi előállításáról fogsz tanulni. A képzés során kémiai analitikai, szerkezetvizsgálati, anyagtudományi problémákat tártok fel, ezekre pedig megoldást kerestek. Belelátsz majd e témákhoz kapcsolódó tudományos kutatásokba, emellett szó lesz a gazdaság egyéb területeit is érintő, főként anyagismereti és környezetvédelmi tudást igénylő problémákról is.

Az alábbi témákkal biztosan találkozol majd a képzés során: általános és szervetlen kémia, analitikai kémia, szerves kémia, fizikai kémia, szerkezetfelderítés, vegyipari műveletek, szervetlen és szerves kémiai technológia, biokémia, műanyagok, gyógyszerek, tervezés.

Milyen szakmai kompetenciákkal fogsz gazdagodni?

Vegyészmérnökként ismerni és alkalmazni tudod majd az analitikai módszereket, a szerkezetfelderítést, a műanyagok és a kompozitok kifejlesztésének kérdését, a gyártási eljárásokat, a fémek és a kerámiák gyártási és tervezési folyamatait, valamint különböző anyagtudományi vizsgálati módszereket. Érteni fogsz a petrolkémiai termékek termeléséhez, ehhez kapcsolódó folyamatok tervezéséhez, a szintézisek kidolgozásához, és „zölddé” tételéhez, emellett finomkemikáliák és gyógyszerek gyártásához, és az ide vonatkozó technológiák fejlesztéséhez.

Analitikai módszerek alkalmazása
Szerkezetfelderítés
Műanyagok és kompozitok kifejlesztése és gyártása
Fémek és kerámiák gyártása, tervezése
Anyagtudományi vizsgálati módszerek
Petrolkémiai termékek termelése
Folyamatok tervezése
Szintézisek kidolgozása
Finomkemikáliák és gyógyszerek gyártása
Technológiák fejlesztése

Milyen területek közül választhatsz?

Négy specializáció közül választhatsz:

Általános vegyipari és folyamatmérnöki: két fő területe a folyamatirányítás és a vegyipari menedzsment. Mindkettő erős matematikai tudást igényel. A képzési tantervben viszonylag kevés a laboratóriumi gyakorlat, a szakirány főleg a termelésirányításra készít fel.

Analitikai és szerkezetvizsgálati: a specializáció két fő területre készít fel. Az egyik leginkább kutatói munkát jelent, mint például szerkezetvizsgálati kutatások egy adott vegyületről. A másik terület az alkalmazott analitika, ahol vegyületek mennyiségi és minőségi meghatározásával, minőségi ellenőrzésével foglalkozhatsz. Nagy hangsúlyt kapnak a laborgyakorlatok, amelyek elsősorban precíz műszeres méréseket jelentenek.

Gyógyszeripari: a specializáció bőséges szerves kémiai és speciális gyógyszerkémiai ismereteket nyújt, a megfelelő tudáshoz sok szerves szintetikus laboratóriumi munkára van szükség. A specializáció keretében belül lehetőséged nyílik a gyógyszerfejlesztés modern módszereinek megismerésére.

Műanyag, textil és anyagtudományi: a specializáció e három területtel kapcsolatos ismeretekre készít fel. Ha ezt a specializációd választod, alapvető kémiai és fizikai ismereteket szerezhetsz a műanyagokról, a szálakról és a textíliákról, valamint az anyagtudomány műanyagokkal, fémekkel és kerámiákkal foglalkozó területeiről. Megismerheted a különböző anyagok és termékek előállítása és feldolgozása során alkalmazott legfontosabb technológiákat és minősítési módokat is. A műanyag alspecializáción részleteket tudhatsz meg a műanyagok fizikájáról, a műanyagfeldolgozásról és a műanyagok vizsgálatáról. A textil alspecializáción a szálak kémiai és fizikai szerkezetével, színezésével és egyéb tulajdonságaival kapcsolatos ismereteket oktatnak. Az anyagtudományi alspecializáción a műanyagokat, a fémeket, az ötvözeteket, a kerámiákat és azok alkalmazásait ismerheted meg.

Miből finanszírozd?

A képzésen államilag finanszírozott vagy önköltséges formában is részt vehetsz, utóbbi kifizetéséhez az egyetem ösztöndíjait igénybe veheted. Lehetőség van az önköltség csökkentésére, szociális támogatásra és rengeteg teljesítményalapú ösztöndíjas juttatás megszerzésére.
Nézz szét az egyetem kínálta ösztöndíjlehetőségek között!

Ösztöndíj lehetőségek