Skip to main content
képzések szakkereső Vegyészmérnök MSc

Vegyészmérnök MSc

kémia
kémiai technológia
vegyipar
Képzési szint
Mesterképzés
Képzés munkarendje
nappali
Oktatás nyelve
magyar
Képzési idő
4 félév
Képzés indulása
Február
Szeptember
Ponthatár (legutóbbi)
66
Finanszírozási forma
Állami ösztöndíjas
Önköltséges
Továbbtanulás lehetősége
PhD

Fújd kívülről a periódusos rendszert, kísérletezz sokat, válaszd a vegyészmérnök szakot!


Miért ezt a szakot válaszd?

Érdemes ezt a mesterképzést választanod, ha érdekel a kémia és a vegyipar, a kémiai, technológiai rendszerek tervezése és üzemeltetése, a technológiai folyamatok környezettudatos alkalmazása, és szeretnél biztos elhelyezkedési lehetőséget.

Mi kell a sikeres felvételihez?

A mesterképzés felvételijéhez szükséges - teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe:
- vegyészmérnök és biomérnöki alapképzési szak.

Meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba vehető:
az anyagmérnöki, a faipari mérnöki, a könnyűipari mérnöki, a gépészmérnöki, a környezetmérnöki, a
kémia alapképzési szak.

Miről szól a képzés?

A mesterképzés célja olyan vegyészmérnök szakemberek képzése, akik a gazdaság és a munkaerőpiac igényeinek megfelelően képesek a vegyipari és kémiai technológiai rendszerek és folyamatok koncepciójának kidolgozására, modellezésére, majd tervezésére, üzemeltetésére, irányítására és karbantartására; vegyipari és kémiai technológiák, eljárások és új anyagok kifejlesztésére, a technológiai folyamatok energiahatékony és környezettudatos alkalmazására; vezetési, irányítási és szervezési feladatok ellátására; a szakterület kutatási, fejlesztési, tervezési és innovációs feladatainak ellátására; hazai, illetve nemzetközi szintű mérnöki projektekhez való kapcsolódásra, azok irányítására.

Mit fogsz tanulni?

A mesterképzés során az alábbi szakterületeket, témákat biztosan érinteni fogjátok: folyamatirányítás, szerves kémia, analitikai vizsgálati módszerek, fizikai kémia, kémiai anyagszerkezettan, kísérlettervezés, szerves vegyipari technológiák, biotechnológia, anyagtudomány, nanotechnológia, számításos kémia, környezetbarát és katalitikus folyamatok, differenciálegyenletek, gazdasági és humán alapismeretek.

Milyen szakmai kompetenciákkal fogsz gazdagodni?

A mesterképzés elvégzésével:
- birtokában leszek a vegyészmérnöki szakmához kapcsolódó matematikai, természettudományos és műszaki elméletnek és gyakorlatnak;
- ismerni fogod a vegyiparban és a kémiai technológiákban alkalmazott és előállított fontosabb anyagok tulajdonságait;
- tisztában leszel a kémiai és vegyipari rendszerek fenntarthatóságával, biztonságosságával és környezeti hatásaival kapcsolatos elvekkel, módszerekkel és gyakorlattal;
- ismerni fogod a szakterület műszaki dokumentációjának szabályait;
- a minőségirányítás vegyiparban jellemzően alkalmazott módszereit;
- a vállalat-gazdaságtani, szervezési eszközöket és módszereket;
- a szakmagyakorláshoz szükséges jogi környezet alapjait;
- birtokában leszel a vegyészmérnöki és kémiai technológiai területhez kapcsolódó méréselméleti, méréstechnikai, analitikai és anyagvizsgálati ismereteknek;
- ismerni fogod a vegyészmérnöki területhez kapcsolódó információs és kommunikációs technológiákat;
- a számítógépes modellezés és szimuláció vegyészmérnöki szakterülethez kapcsolódó eszközeit és módszereit;
- a kísérletek tervezésének és értékelésének módszereit;
- a technológiai folyamatok kapcsolásának és integrálásának elveit és módszereit;
- jártasságot szerzel majd a modern, szintetikus módszerek területén, különös tekintettel a zöld kémiai, katalitikus eljárásokra.

Milyen területek közül választhatsz?

A mesterképzés során az alábbi specializációk közül választhatsz:
- Analitikai és szerkezetvizsgálati specializáció
- Anyagtudományi specializáció
- Gyógyszeripari specializáció
- Műanyagipari specializáció
- Vegyipari és folyamatmérnöki specializáció
- Modern kémiai technológia specializáció (csak angolul)
- A specializációválasztás szabályai

Miből finanszírozd?

A képzésen államilag finanszírozott vagy önköltséges formában is részt vehetsz, utóbbi kifizetéséhez az egyetem ösztöndíjait igénybe veheted. Lehetőség van az önköltség csökkentésére, szociális támogatásra és rengeteg teljesítményalapú ösztöndíjas juttatás megszerzésére.
Nézz szét az egyetem kínálta ösztöndíjlehetőségek között!

Ösztöndíj lehetőségek