Skip to main content
képzések szakkereső Gépészeti modellezés Msc

Gépészeti modellezés Msc

Képzés munkarendje
nappali
Oktatás nyelve
angol
Képzési idő
4 félév
Képzés indulása
Február
Szeptember
Ponthatár (legutóbbi)
76
Finanszírozási forma
Állami ösztöndíjas
Önköltség összege
500,000 Ft/félév

Értsd meg és fejlessz mérnöki szerkezeteket! Ha érdekelnek a mérnöki berendezések, a modellezés és a szerkezetek, amelyeket kreatív módon te tervezhetsz és alakíthatsz, akkor itt a helyed!


Miért ezt a szakot válaszd?

Érdemes ezt a mesterszakot választanod, ha szívesen terveznél gépészeti rendszereket a legkülönfélébb mérnöki területeken, mint például hőtan, áramlástan vagy éppen nukleáris technika terén. Bónusz, ha mindezt angolul is szívesen tanulnád.

Miről szól a képzés?

A mesterképzés célja olyan gépészeti modellező mérnökök képzése, akik a különböző gépészeti területeken felmerülő műszaki feladatok esetén értik és alkalmazni is tudják a modellezésen alapuló megoldások elméleti hátterét. Emellett ismerik a mechanika, az áramlástan, a termodinamika és az elektronika alapú numerikus és kísérleti módszereket. A mesterképzésen végzett mérnökök képesek az olyan gyakorlati feladatok megoldására, amelyek kiemelten igénylik az időben változó folyamatok modellezésének és a modellek matematikai kezelésének ismeretét.
A mesterképzésen végzett mérnökök felkészültek a vezetői feladatok ellátására, a gépészmérnöki kutatási-fejlesztési témákban való alkotó részvételre, a nemzetközi ipari kutatási-fejlesztési irányok felismerésére és kijelölésére, az azokban való nemzetközi együttműködésre.

Mit fogsz tanulni?

A képzés során az alábbi területeket, témákat biztosan érinteni fogjátok:
differenciálegyenletek és numerikus módszerek, áramlástan, termodinamika, analitikus mechanika, szabályozás és informatika, gép- és terméktervezés, kontinuum mechanika, végeselem módszer, termék modellezés és gyártás, anyagtudomány, NC szerszámgépek, CFD, áramlástani mérések, aerodinamika, akusztika, nemlineáris rezgések, rugalmasságtan és képlékenységtan, rugalmas rúdszerkezetek, tüzeléstechnika, turbinák, energetikai mérések, CAD technológiák, nukleáris és reaktorfizika, erőművek, menedzsment, marketing, lézer fizika, elektronika.

Milyen szakmai kompetenciákkal fogsz gazdagodni?

A mesterképzés elvégzésével az alábbi kompetenciákra tehetsz szert:
- átfogó ismeretekkel fogsz rendelkezni a szilárdtest-mechanika, az áramlástan, az energetika, a nukleáris technika terén, pontosan ismerni fogod a tervezés és gyártás célját, módszereit és korlátait;
- birtokában leszel a szilárdsági analízis, a merev test dinamika, az áramlástani mérések, az energetikai számítások és géptervezés megértéséhez szükséges tudásnak is;
- különbséget tudsz tenni a lineáris és nemlineáris mérnöki rendszerek között;
- tisztában leszel a különböző egyenletekben megjelenő tényezők és mennyiségek fizikai jelentésével;
- átlátod a folyadék, a gáz és a szilárd test viselkedését leíró alapegyenleteket.

Milyen területek közül választhatsz?

A mesterképzésen az alábbi specializációk közül választhatsz:
- Fluid Mechanics specializáció - ezen a specilaizáción megismerkedhetsz az áramlástani vonzatú komplex ipari problémákkal, azok elvi megoldási módszereivel és korszerű technikáival, képes leszel azok gyakorlati megoldására az áramlástani modellezés segítségével;
- Solid Mechanics specializáció - az alapvető mechanikai tudáson felül képes leszel a gyakorlatban előforduló szilárdtest mechanikai feladatok modellezésére és megoldására.
- Nuclear Engineering specializáció: a specializáció magas szintű szakmai ismereteket ad a nukleáris energiatermeléshez kapcsolódó műszaki és fizikai területen, az atomreaktorok technológiájáról, fizikai és műszaki kérdéseiről. Kiemelt hangsúlyt kapnak az új atomerőművek építésénél felmerülő kérdések, az atomerőművek üzemeltetésével kapcsolatos műszaki és reaktorfizikai ismeretek, az üzemeltetési (üzemzavari) problémák elemzései, az atomerőművekben lejátszódó folyamatok modellezése, szimulációja, és az ide kapcsolódó módszerek és eszközök megismerése.
- Design and Technology specializáció - a gépészeti tervezés és a kapcsolódó, iparral szoros összefüggésben lévő gyártástechnológiai mester szintű ismeretek oktatása angol nyelven.
- Thermal Engineering specializáció - magas szintű hőtani tudásuk fogsz rendelkezni, ismerni fogod a valós hőtani jelenségeket, melyek korunk meghatározó gépezeteiben, rendszereiben: atomerőművekben, turbinákban, tüzelőberendezésekben jelentkeznek. Képes leszel modern mérnöki eszközökkel és hatékonyan számolni, mérni, modellezni.

Miből finanszírozd?

A képzésen államilag finanszírozott vagy önköltséges formában is részt vehetsz, utóbbi kifizetéséhez az egyetem ösztöndíjait igénybe veheted. Lehetőség van az önköltség csökkentésére, szociális támogatásra és rengeteg teljesítményalapú ösztöndíjas juttatás megszerzésére.

Nézz szét az egyetem kínálta ösztöndíjlehetőségek között!

Ösztöndíj lehetőségek