Skip to main content
képzések szakkereső Kommunikáció és médiatudomány BA

Kommunikáció és médiatudomány BA

Társadalmi működés
Kommunikáció dinamikája
Technológia
Vizualitás
Környezet
Kulturális termelés
Képzési szint
Alapképzés
Képzés munkarendje
nappali
Oktatás nyelve
magyar
Képzési idő
6 félév
Képzés indulása
Szeptember
Ponthatár (legutóbbi)
ANA 401/ANK 401
Finanszírozási forma
Állami ösztöndíjas
Önköltséges
Önköltség összege
300000 Ft/félév
Továbbtanulás lehetősége
MSc

Az alapképzés célja a kommunikáció- és médiatudomány területeinek megismertetésén túl az önreflexív, kritikai attitűd kialakítása, illetve a továbbtanuláshoz és a munkaerő-piaci elhelyezkedéshez szükséges tudás és készségek megszerzése. A képzés alkalmazkodik a hallgatók egyéni különbségeihez, amely egyebek közt a középiskolai tanulmányok során szerzett felkészültség eltéréséből ered, és megpróbálja ezeket kiegyenlíteni. A társadalomtudományi és kommunikációs tárgyak mellett a tantárgyak jelentős részét a GTK különböző tanszékei adják; ezeknek a kurzusoknak elsősorban az a céljuk, hogy a hallgatók a későbbiekben kommunikációs szakemberként hatékonyan tudjanak közvetíteni – akár kutatási, akár munkahelyi környezetben – a különböző gondolkodásmódok között.


Miért ezt a szakot válaszd?

A KomMédia szakon széleskörű tudásra tehetsz szert: megismerheted a média, a reklámok, az újságírás vagy a kortárs kultúra világát, a kommunikációs eszközöket és azok működését, és elsajátíthatod az önreflexív és kritikai attitűdöt. A BME GTK tanszékein rengeteg szakterületet megismerhetsz, kommunikációs szempontból igazi kincsesláda vár itt rád. A közelmúltban kialakítottunk egy olyan új és rugalmas tanrendet, amelyben a speciális ismereteket az egyéni tempódnak megfelelően sajátíthatod el, és amelyben komoly lehetőséget kapsz az önálló munkára, elmélyülhetsz a téged leginkább érdeklő témákban is.

„A BME KomMédián kézzelfogható, valós szakmai tudást kaptam a vizuális kommunikációs tervezés, aktuális dizájnelméletek és művészeti folyamatok terén. Ezekből az egyetemen megszerzett ismeretekből a mai napig profitálok. Szerencsés vagyok, amiért együtt dolgozhatok azokkal az inspiráló szakemberekkel, akiket még tanáromként ismertem meg az egyetemen.”

- Csizik Balázs

"Másodéves hallgató vagyok a szakon, és nagyon élvezem a kuruzsokat, az órai témákat. Az új mintaterv azontúl, hogy hasznos és jó, arra is rámutat, hogy a KomMédia szak egy rugalmas és fejlődőképes képzés."

- Szabó Hédi

Mi kell a sikeres felvételihez?

Ha ezt a szakot választod, akkor főként a humán jellegű tantárgyakra kell összpontosítanod. Ilyenek például: az idegen nyelvű tárgyak, az irodalom, vagy akár a médiatudomány, amennyiben a középiskoládban van lehetőséged ilyen tantárgyat tanulni. A humán tudományok közül két érettségi vizsgatárgyat kell választanod, ebből az egyiket emelt szinten kell teljesítened a sikeres felvételihez.

Miről szól a képzés?

A KomMédia képzésen olyan szakembereket képzünk, akik kortárs technológiai és vizuális környezetben megértik és aktívan formálják a kommunikáció céljait, formáit és dinamikáját, valamint a gyakorlatban is alkalmazzák ezeket a kommunikációs eszközöket, módszereket.

Mit fogsz tanulni?

Az első félévben a készségfejlesztésen lesz a fő hangsúly. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy hallgatóként kislétszámú kurzusokon veszel majd részt, ahol aktív tanulásos helyzetekben elsajátíthatod a kommunikáció- és médiatudomány alapvető szakmai ismereteit, emellett szert tehetsz azokra a gyakorlati képességekre (a problémaérzékenységtől a hatékony kommunikációig), amelyek elengedhetetlenek az egyetemen zajló közös munkához és az értelmiségi életformához.
A későbbiekben a kislétszámú, kétféléves kurzusok (sávok) elvégzésével már elmélyültebb ismereteket szerezhetsz egy-egy területről. Kulcsfontosságúak lesznek a saját – egyénileg és csoportban megalkotott – projektmunkáitok, amelyek során az elméletet a gyakorlatban is megtapasztalhatjátok.

Néhány tantárgy és témakör azok közül, amelyekre biztosan számíthatsz: társadalomismeret, kreatív kommunikáció, személyközi kommunikáció, érvelési és meggyőzési készségek, médiatörténet, médiaintézmények stb.

Milyen szakmai kompetenciákkal fogsz gazdagodni?

Olyan kommunikációs szakember leszel, aki jó elemző- és interpretációs készségekkel rendelkezik, felvértezünk majd szóbeli és írásbeli prezentáció készségekkel, és készségszerűen tudod majd használni azokat a kommunikációs eszközöket, amelyekkel a vállalati közegben is találkozol. Megismered majd a különböző médiaterületeket, és beleláthatsz működésükbe is.

Elemző- és interpretációs készségek
Szóbeli és írásbeli prezentáció
Technológiahasználat

Milyen területek közül választhatsz?

A többi műegyetemi szaktól eltérően itt nem specializációk, hanem ún. sávok közül választhatsz. Egy sáv két összekapcsolódó kurzus párosát jelenti, amelyek elvégzésével egy teljesen éven át elmélyülhetsz egy általad kiválasztott és kedvelt témában. A sáv első feléhez tartozó tantárgy a választott téma elméletibb, diszciplinárisan kötöttebb oldala, a folytatásban a második kurzus pedig már a gyakorlatorientáltabb, egyéni vagy csoportos munkához biztosít kereteket.

Miből finanszírozd?

A képzésen államilag finanszírozott vagy önköltséges formában is részt vehetsz, utóbbi kifizetéséhez az egyetem ösztöndíjait igénybe veheted. Lehetőség van az önköltség csökkentésére, szociális támogatásra és rengeteg teljesítményalapú ösztöndíjas juttatás megszerzésére.
Nézz szét az egyetem kínálta ösztöndíjlehetőségek között!

Ösztöndíj lehetőségek