Skip to main content
képzések szakkereső Munkavédelmi továbbképzés

Munkavédelmi továbbképzés

munkavédelem
foglalkozás-egészségügy
kockázatértékelés
baleseti jegyzőkönyv
munkabaleset
biztonság
Képzési szint
Szakirányú továbbképzés
Képzés munkarendje
levelező
Oktatás nyelve
magyar
Képzési idő
4 félév
Képzés indulása
Február
Szeptember
Finanszírozási forma
Önköltséges
Önköltség összege
179 000 Ft/félév

Munkavédelmi szakemberként a biztonságos munkahelyek záloga lehetsz.


Miért ezt a szakot válaszd?

Érdemes a szakirányú továbbképzés választanod, ha érdekelnek a munkahelyi biztonsággal és egészségmegőrzéssel kapcsolatos feladatok, jogosultságot szeretnél szerezni munkabiztonsági tevékenység végzésére, motivált vagy vállalatod munkavédelmi rendszerének és biztonsági kultúrájának fejlesztésére.

Mi kell a sikeres felvételihez?

A szakirányú továbbképzéshez szükséges feltételek:
legalább alapképzésben (vagy a korábbi képzési rendszer szerinti főiskolai szintű képzésben) szerzett oklevél a következő képzési területekről:
műszaki, orvos- és egészségtudomány, társadalomtudomány, jogi és igazgatási, pedagógusképzés, informatika, természettudomány, gazdaságtudományok, bölcsészettudomány, nemzetvédelmi és katonai, agrár, sporttudomány

Miről szól a képzés?

A szakirányú továbbképzés célja olyan munkavédelemben jártas szakemberek képzése, akik kompetensek munkabalesetek és foglalkozási megbetegedések kivizsgálásában is.

Mit fogsz tanulni?

A szakirányú továbbképzés során az alábbi szakterületeket, témákat biztosan érinteni fogjátok:
- A biztonságtudomány alapjai
- Anyagmozgatás és raktározás biztonságtechnikája
- Egyéni védőeszközök
- Foglalkozás-egészségügy, foglalkozási ártalmak
- Fűtés, szellőzés, klíma területe
- Gépek és technológiák biztonságtechnikája
- Kémiai biztonság
- Kockázatértékelés
- Létesítés és létesítmények biztonsága
- Munkabalesetek
- Munkaélettan, munkahigiéne, munkalélektan
- A munkavédelem jogi és eljárási ismeretei
- Nyomástartó berendezések és hegesztés biztonságtechnikája
- Tűzvédelmi ismeretek
- Világítástechnika, villamosság biztonságtechnikája
- Zaj- és rezgésvédelem

Milyen szakmai kompetenciákkal fogsz gazdagodni?

A szakirányú továbbképzés elvégzésével
- felismered majd egy vállalat működési területén jelentkező munkavédelmi problémákat, ezekre megoldási javaslatokat tehetsz, és kezdeményezheted a szükséges intézkedéseket,
- képes leszel az egyes szervezeteknél a munkavédelmi követelmények érvényesítésére, a műszaki eszközök és rendszerek, munkahelyek, munkafolyamatok (technológiák) tervezésére, szerkesztésére, kivitelezésére a használat és üzemfenntartás során,
- jártasságot szerezhetsz a munkavédelem ismert vizsgálati, értékelési módszerei terén, és ezek alkalmazásában,
- javaslatot tudsz majd tenni ezen módszerek fejlesztésére és akár újak kidolgozására,
- képes leszel munkavédelmi szolgáltatások, munkabiztonsági szaktevékenység, munkabiztonsági szaktanácsadás, munkabiztonsági szakértői tevékenységek végrehajtásáraz,
- képes leszel a munkavédelmi követelmények érvényesítésére a műszaki eszközök és rendszerek, a munkahelyek, a munkafolyamatok (technológiák) tervezése, szerkesztése, kivitelezése, használata és üzemfenntartása során,
- meglesz a tudásod a munkavédelmi tárgyú szabványosításhoz, a kapcsolódó minőségügyi feladatok elvégzéséhez, valamint a különböző szervezetek munkavédelmi tevékenységének irányításához,
- tudni fogod, mi az a kockázatfelmérés és -értékelés, a kockázatkezelés és kockázatkommunikáció, hogyan kell a munkavédelmi ismereteket oktatni.

Széleskörű tudásra tehetsz szert az alábbi területeken:
- általános munkavédelemhez kapcsolódó ismeretek
- a biztonságtudomány elmélete
- a munkavédelmi jog alapjai
- a munkaélettan és munkalélektan, szakmai kommunikáció
- a villamosság biztonságtechnikája, világítástechnika, a munkavédelem jogi és eljárási ismeretei
- a foglalkozási ártalmakkal, a fűtéssel, szellőzéssel, klímával, a zaj- és rezgésvédelemmel, valamint az ergonómiával kapcsolatos ismeretek

Ezen felül specifikus munkavédelmi ismereteid lesznek az alábbi témákban: egyéni védőeszközök, a kémiai biztonság, a nyomástartó berendezések és hegesztés biztonságtechnikája, a gépek és technológiák biztonságtechnikája, az anyagmozgatás és raktározás biztonságtechnikája, a létesítés és létesítmények biztonsága, a szabványosítás és minőségmenedzsment, a kockázatértékelés, pszichoszociális kockázatok kezelése, valamint a vállalkozásmenedzsment és a tűzvédelmi ismeretek.

Milyen területek közül választhatsz?

A szakirányú továbbképzésen nincs külön specializáció.

Miből finanszírozd?

A képzésen önköltséges formában vehetsz részt.

Ösztöndíj lehetőségek