Skip to main content
képzések szakkereső Specialista munkabalesetek és foglalkozási megbetegedések kivizsgálása területén

Specialista munkabalesetek és foglalkozási megbetegedések kivizsgálása területén

balesetvizsgáló
megbetegedések
foglalkozási baleset
foglalkozási megbetegedések
Képzési szint
Szakirányú továbbképzés
Képzés munkarendje
levelező
Oktatás nyelve
magyar
Képzési idő
2 félév
Képzés indulása
Február
Finanszírozási forma
Önköltséges
Önköltség összege
270 000 Ft/félév

Légy az a specialista, aki pontosan tudja, mit jelent a biztonságos munkahely, mit kell tenni munkahelyi baleset, munkahelyi megbetegedés esetén.


Miért ezt a szakot válaszd?

Érdemes a szakirányú továbbképzést választanod, ha érdekel a munkavédelem, és szeretnél jártasságot szerezni a balesetek kivizsgálásával kapcsolatos legkorszerűbb módszerekben, eljárásokban és eszközök használatában.

Mi kell a sikeres felvételihez?

A szakirányú továbbképzéshez szükséges feltételek: 

 • műszaki, természettudományi, agrár képzési területeken legalább alapképzésben (vagy a korábbi képzési rendszerben főiskolai szintű képzésben) megszerzett végzettség és szakképzettség, továbbá munkavédelmi szakképesítés vagy szakképzettség; vagy
 • társadalomtudományi, jogi, közigazgatási, rendészeti és katonai, informatikai, gazdaságtudományi, bölcsészettudományi képzési területeken legalább alapképzésben (vagy a korábbi képzési rendszerben főiskolai szintű képzésben) megszerzett végzettség és szakképzettség, továbbá munkavédelmi szakmérnök vagy munkavédelmi szakember szakképzettség; vagy 
 • orvos- és egészségtudományi képzési területeken legalább alapképzésben (vagy a korábbi képzési rendszerben főiskolai szintű képzésben) megszerzett végzettség, és munkaegészségügyi [foglalkozás-orvostan (üzemorvostan), munkahigiéne, közegészségtan-járványtan, megelőző orvostan és népegészségtan] szakképzettség vagy szakképesítés vagy szakvizsga.

Miről szól a képzés?

A szakirányú továbbképzés célja olyan specialisták képzése, akik széleskörű szakmai ismeretekkel rendelkeznek a munkabalesetek és a foglalkozási megbetegedések kivizsgálása területén. 

Mit fogsz tanulni?

A szakirányú továbbképzés során az alábbi szakterületeket, témákat biztosan érinteni fogjátok:

 • A munkavégzés személyi, tárgyi, szervezési feltételei
 • A prevenció humán tényezői
 • Esettanulmányok, helyszínelés és dokumentálás
 • Jogszabályismeret és munkavédelmi hatósági eljárások
 • Korszerű elemzési módszerek
 • Megbetegedések és fokozott expozíciós esetek foglalkozási eredetének azonosítása
 • Munkahigiénés mérések
 • Munkavédelmi kockázatértékelés
 • Munkavédelmi rendszer fejlesztése
 • Zaj- és rezgésvédelem

Milyen szakmai kompetenciákkal fogsz gazdagodni?

A szakirányú továbbképzés elvégzésével képes leszel: 

 • a munkabalesetek, a foglalkozási megbetegedések keletkezési körülményeinek szakszerű kivizsgálására, a kiváltó okok azonosítására, javító intézkedések kezdeményezésére, megelőzési módszerek kialakítására és bevezetésére
 • a vizsgálati, illetve értékelési módszerek hatékony alkalmazására és kommunikálására, valamint a módszerek továbbfejlesztésére és új módszerek kidolgozására is
 • a vizsgálatok során feltárni és értékelni a releváns tényeket, valamint a hatósági elvárásoknak és előírásoknak megfelelően, rögzíteni és dokumentálni a tényeket, tudatosan, hatékonyan, komplex munkavédelmi szemléletmóddal tevékenykedni
 • munkavédelmi tanácsadásra.

Miből finanszírozd?

A képzésen önköltséges formában vehetsz részt.

Ösztöndíj lehetőségek