Skip to main content
képzések szakkereső Villamosmérnök MSc

Villamosmérnök MSc

tervezés tervezés
fejlesztés
tesztelés
energetika
villamos hálózatok
méréstechnika
irányítástechnika
infokommunikációs hálózatok
vezeték nélküli rendszerek
beágyazott rendszerek
számítógépek és rendszereik
hardver
Képzési szint
Mesterképzés
Képzés munkarendje
nappali
Oktatás nyelve
magyar
angol
Képzési idő
4 félév
Képzés indulása
Február
Szeptember
Ponthatár (legutóbbi)
70
Finanszírozási forma
Állami ösztöndíjas
Önköltséges
Önköltség összege
500 000 Ft/félév
Továbbtanulás lehetősége
PhD

Tanuld meg, hogyan tervezz velünk high-tech eszközöket, hogyan építs miniatűr áramkört, vagy éppen komplex villamosenergia rendszereket, hálózatokat.


Miért ezt a szakot válaszd?

Érdemes ezt a mesterképzést választanod, ha érdekel a villamosenergia-ellátás, a tárolás és az átalakítás folyamata, szívesen oldanál meg mérnöki feladatokat a tervezés, a fejlesztés, az üzembe helyezés, az üzemeltetés, a szolgáltatás, és a karbantartás terén.

Mi kell a sikeres felvételihez?

A mesterképzés elvégzésének feltétele:
- villamosmérnök alapképzés (BSc)
- korábbi tanulmányokból származó ismeretek 80 kredit mértékben, a képzési programban meghatározottak szerint

Más szakokról történő jelentkezés esetében az elismerés elsősorban a következő alapdiplomával rendelkezők esetében lehetséges: a gépészmérnöki, a
közlekedésmérnöki, a mechatronikai mérnöki, a had- és biztonságtechnikai mérnöki, az energetikai mérnöki és a mérnökinformatikus alapszak.

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a képzési programban felsorolt ismeretkörökben legalább 50 kredittel rendelkezzen a hallgató. A hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel
párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni.

Miről szól a képzés?

A mesterképzés célja olyan mérnökök képzése, akik a villamos, elektronikus és számítástechnikai eszközökhöz, berendezésekhez és rendszerekhez kapcsolódó magas szintű természettudományos és specifikus műszaki ismeretek birtokában képesek új villamos, elektronikus és számítástechnikai rendszerek, berendezések és eszközök tervezésére, fejlesztésére és integrálására, a szakterületen kutatási-fejlesztési feladatok ellátására, koordinálására, alap- és alkalmazott kutatási feladatok kidolgozásában való részvételre.

Mit fogsz tanulni?

Hírközléselmélet, méréselmélet, minőségbiztosítás a mikroelektronikában, szoftvertervezés, nagyfeszültségű technika , gazdasági és humán ismeretek (befektetések, érvelés, tárgyalás, meggyőzés, információs társadalom joga, minőségmenedzsment, Vállalati jog, projektmenedzsment, vezetői számvitel, pénzügyi technológiák (FinTech) alapjai), természettudományos alapismeretek (elektromágneses terek, fotonikai eszközök, kvantuminformatika és -kommunikáció, nanotudomány, villamos szigetelések és kisülések), Elektronikai rendszerintegráció, Intelligens beágyazott rendszerek, Intelligens hálózatok, Irányító és látórendszerek, Számítógép-alapú rendszerek, Vezetéknélküli kommunikációs rendszerek, Villamosenergia-rendszerek, Épületvillamosság, Akusztika és hangtechnika, Robotrendszerek, Nukleáris rendszertechnika, E-mobilitás, Okos város, Rádiófrekvenciás zavarvédelem, Zöld villamos energetika, FPGA alapú rendszerek, Alkalmazott elektronika, Alkalmazott szenzorika.

Milyen szakmai kompetenciákkal fogsz gazdagodni?

A mesterszak elvégzésével ismerni fogod
- a villamosmérnöki szakterület legfontosabb elméleteit, összefüggéseit és ezek terminológiáját, ismeret- és tevékenységrendszerének alapvető tényeit, határait, korlátait;
- a tervezési elveket és alkalmazott anyagokat, azok előállítását;
- a legfontosabb alkalmazott berendezéseket, eszközöket, a működési elveiket, szerkezetüket;
- a mérési eljárásokat, a műszereket, mérőberendezéseket.

- Otthonosan mozogsz majd az elektronika, az infokommunikáció, az irányítástechnika, az elektronikai technológia és a villamos energetika témáiban.
- Ismerni fogod a villamos szakterülethez logisztikai, menedzsment, környezetvédelmi, minőségbiztosítási, információtechnológiai, jogi, közgazdasági szakterületek alapjait, azok határait és követelményeit.
- Otthon leszel elektronikában, mikroelektronikában, képes leszel analóg és digitális áramkörök tervezésére, kivitelezésére, elektronikai berendezések és rendszerek tervezésére, elemzésére, karbantartására, hibaelhárításra.

Milyen területek közül választhatsz?

A mesterképzésen az alábbi specializációk közül választhatsz:

Főspecializációk:
- Elektronikai rendszerintegráció
- Intelligens beágyazott rendszerek
- Intelligens hálózatok
- Irányító és látórendszerek
- Számítógép-alapú rendszerek
- Vezetéknélküli kommunikációs rendszerek
- Villamosenergia-rendszerek

Mellékspecializációk:
- Akusztika és hangtechnika
- Alkalmazott elektronika
- Alkalmazott szenzorika
- E-mobilitás
- Épületvillamosság
- FPGA alapú rendszerek
- Nukleáris rendszertechnika
- Okos város
- Rádiófrekvenciás zavarvédelem – EMC
- Robotrendszerek
- Zöld villamos energetika

Miből finanszírozd?

A képzésen államilag finanszírozott vagy önköltséges formában is részt vehetsz, utóbbi kifizetéséhez az egyetem ösztöndíjait igénybe veheted. Lehetőség van az önköltség csökkentésére, szociális támogatásra és rengeteg teljesítményalapú ösztöndíjas juttatás megszerzésére.

Nézz szét az egyetem kínálta ösztöndíjlehetőségek között!

Ösztöndíj lehetőségek